VIII Konferencja naukowa z cyklu: Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.

Pani doktor Ewa Ślizień- Kuczapska, specjalista ginekologii i położnictwa,                                      Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, serdecznie zaprasza do udziału w VIII konferencji naukowej z cyklu: ” Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”:                                                      pt: Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.                                                                      która odbędzie się w Niedzielę  19 maja 2019 r. w gmachu UKSW, ul. Wójcickiego , w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Auditorium Maximum tejże uczelni.

https://www.psnnpr.com/

Głównym przesłaniem cyklu konferencji pt: ” Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” jest przekazywanie najnowszej wiedzy i doświadczenia przez najwyższej klasy ekspertów oraz kształtowanie postaw środowiska lekarzy, położnych, pielęgniarek, farmaceutów, analityków medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, doradców rodzinnych i innych uczestników sympozjów w duchu zasady personalizmu, szacunku wobec każdego człowieka bez względu na wiek, pochodzenie, światopogląd czy chorobę.

Program :   PROGRAM 2019 

Podsumowanie VII konferencji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, 25.02.2018  „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego – Zdrowie prokreacyjne mężczyzny diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”

https://psnnpr.com/aktualnosci/386-podsumowanie-konferencji-profilaktyka-zaburzen-zdrowia-prokreacyjnego-zdrowie-prokreacyjne-mezczyzny-diagnostyka-i-terapia-nieplodnosci-meskiej

Udział lekarzy KSLP z 2014 r: