31.07.2021 Módlmy się o powrót do zdrowia ks. abp. Henryka Hosera SAC

Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser SAC, nasz Kolega- lekarz i Przyjaciel środowiska lekarskiego został  ponownie hospitalizowany a stan zdrowia Księdza Arcybiskupa Seniora jest poważny. Módlmy się wspólnie o wszelkie łaski potrzebne w okresie chorowania, cierpienia, pobytu w szpitalu, diagnostyki i leczenia dla Drogiego naszym sercom Arcybiskupa Seniora Henryka, misjonarza, pallotyna, byłego sekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Stolicy Apostolskiej,  przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, członka Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Rodziny KEP i Rady Stałej. „Panie Jezu Boski Lekarzu Oświeć nasze umysły, prowadź dłonie, spraw, by nasze serca były pełne troski i współczucia. W każdym chorym pozwól nam rozpoznać Twoje Boskie Oblicze.” ( Modlitwa Lekarza, św. Jan Paweł II , 2000) 

Uwielbiajmy Boga Jedynego Lekarza, ufając w Jego nieograniczoną Moc uzdrawiania.  Kocham Cię, bo jesteś jasny, jak słońce i rozpraszasz ciemności. Kocham Cię, bo jesteś źródłem mądrości i prawdy. Kocham Cię, bo jesteś piękny, a przy tym wyrozumiały dla brzydoty. Kocham Cię, bo jesteś prosty i zmierzasz zawsze do celu, a omijasz wszystko, co jest zbyteczne. Kocham Cię, bo jesteś wielki, a zniżasz się do małości. Kocham Cię, bo jesteś potężny i mocny, a wspierasz słabość. Kocham Cię, bo jesteś czysty i orzeźwiający, jak zapach macierzanki, melisy i konwalii. Kocham Cię, bo jesteś słodki i kochany, jak Matka rodzona. Kocham Cię, bo za mnie umarłeś na Krzyżu. Kocham Cię, bo się stajesz malutką, biała Hostią, by się ofiarować za mnie i zamieszkać we mnie. Kocham Cię, bo mi dąłeś Matkę Swą za Matkę, aby mnie wychowywała dla Ciebie. Kocham Cię, bo mi pozwalasz cierpieć z Tobą i dla Ciebie.” ( modlitwa bł. dr Ewy Noiszewskiej. Zeszycik 1927  ) 

Dobry Boże, wejrzyj na Twojego Sługę, Biskupa Henryka. Zmiłuj się nad tym, który całe swoje życie, jako kapłan i lekarz, lecząc dusze i ciała poświęcił potrzebującym.  Daj Mu łaskę zdrowia ! ( prof Bogdan Chazan)