10.03.2023 Nie zgadzamy się na atakowanie świętego Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II  uczył nas: ” Nikt z was nie może być tylko lekarzem danego narządu czy układu, ale winien zająć się całą osobą, więcej – stosunkami międzyosobowymi, które wpływają na jej zdrowie”  (*) Dziś stajemy w obronie dobrego imienia Papieża Polaka, aby uzdrowić  świadomość społeczną  przed epidemią oskarżeń atakujących  Papieża a niszczących cały naród.

 

NIE ZGADZAMY SIĘ NA ATAKOWANIE WIELKIEGO RODAKA, ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

I PRÓBY NISZCZENIA JEGO MIEJSCA W NASZEJ HISTORII.

Jan Paweł II emanował swoją świętością i wiarą już za życia porywając ogromną liczbę osób do czynienia dobra a teraz nadal nas inspiruje po śmierci. Żadne, nawet najbardziej brutalne ataki na Niego – których celem jest sekularyzacji społeczeństwa, oderwanie od tradycji a przede wszystkim niszczenie wiary – nie przyniosą efektu.

Ponad 40 lat temu Jan Paweł II napisał Modlitwę Lekarza, wytrwale ucząc nas jak ważna jest rozmowa z Bogiem. Wskazywał wzór modlących się lekarzy: “czyż to nie wasz kolega Alexis Carrel [1]utrzymywał na przykład, że modlitwa jednoczy człowieka z Bogiem i z samym sobą, okazując się lekarstwem ducha, które wywiera sprawdzalny wpływ na zdrowie całej osoby”[2]  

Nie ma sensu dyskutować z absurdalnymi oskarżeniami Jana Pawła II, opartymi na kłamstwach bezpieki, „dorobku” Departamentu IV UB walczącego z Kościołem z czasów, których dotyczą oskarżenia. Modlimy się o zachowanie dobrego imienia świętego Papieża. Kardynał George Pell z Australii przesiedział rok w więzieniu niesłusznie oskarżany i potępiany przez lewactwo zanim sąd go uniewinnił. Ufamy, że szykany rzucane na świętego Jana Pawła nie będą trwały tak długo.

Papież z szacunkiem podkreślał wielkość powołania lekarskiego „Zawsze żywiłem i nadal żywię głęboką cześć dla tego powołania, które tak bardzo zdaje się zakorzenione w Ewangelii, a jednocześnie w całej humanitarnej tradycji ludzkości, również przed chrześcijańskiej i poza chrześcijańskiej.”[3]

W czasie całego pontyfikatu wielokrotnie zwracał się do lekarzy i całego personelu medycznego by uwrażliwiać nas leczących na tajemnicę cierpienia. Wiele zawdzięczamy nauczaniu św. Jana Pawła II. W swoich encyklikach, zwłaszcza w “Evangelium Vitae”, uczył nas jak dbać o świętość ludzkiego życia, godność chorego. To zmieniło nasz sposób pracy z pacjentami. (więcej…)