16.05.2024 Wysłuchanie publiczne w Sejmie ws. aborcji

Lekarze KSLP opowiedzieli się za ochroną życia dzieci i zdrowia kobiet podczas wysłuchania publicznego w Sejmie przed  Komisją Nadzwyczajną ds. projektów ustaw aborcyjnych.

Do udziału w wysłuchaniu zgłosiło się 367 osób w tym reprezentantów 30 organizacji zabierając w ciągu ponad 8 godzin głos w sprawie proaborcyjnych  poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 176), o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177), o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223), o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224)

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wypowiedziała się w czasie  wyznaczonych dla organizacji 4 minut dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP:

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE,16.05.2024 SEJM RP.Grażyna Rybak KSLP

Ważne przesłanie w czasie 2 minut wyznaczonych dla osób indywidualnych przekazała dr Malina Świć, młoda lekarka w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, w obronie życia dzieci z wrodzonymi wadami:

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE. 16.05.2024 Sejm. Malina Świć   

… Niepełnosprawni, chorzy, niesamodzielni powinni być otaczani opieką i troską, a  nie zabijani. Od cierpienia, choroby, a także śmierci nie da się uciec, tak dyskretnie i po cichu  usunąć chorego wraz z chorobą… choć obecnie są to bardzo niepopularne tematy.  Występuję tu w obronie nienarodzonych jeszcze ludzi także jako lekarz.  Nie mogę pogodzić mojej profesji i etyki zawodowej z koniecznością współudziału w zabijaniu pacjentów. Osoby z wadami wrodzonymi i chorobami uwarunkowanymi genetycznie są moimi pacjentami.  Przekonałam się jak wielkim wsparciem mogę być dla matek oczekujących dziecka z wadą wrodzoną jako lekarz z Zespołem Turnera.  Wzywam Posłów do odrzucenia aktów prawnych, które miałyby zalegalizować i ułatwiać możliwość eugenicznego usuwania z naszego narodu tych, którzy potrzebują opieki i którzy sami nie mogą się bronić…

W wysłuchaniu wypowiedziała się także dr.n.med Elzbieta Puacz, prezes Katolickiego Stowarzyszenia diagnostów Laboratoryjnych.

16.05.2024 WYSŁUCHANIE PUBLICZNE, Sejm dr n.med. Elżbieta Puacz, Prezes KSDL

Każda zaś aborcja, ma na celu przerwanie i definitywne zakończenie życia tak rozwijającego się człowieka. Chcąc zatem rozmawiać racjonalnie o aborcji, nie można jej odrywać od pytania o ochronę życia ludzkiego – każdego życia ludzkiego. Jeśli ochronę człowieka na którymś z jego etapów rozwojowych uzależnimy od decyzji większości, nie będziemy mogli bronić życia człowieka przed decyzją większości również na innych etapach jego rozwoju.  Społeczeństwo nie jest informowane o prawdziwej biologicznej naturze nienarodzonego dziecka często nazwanego tylko embrionem, zarodkiem i płodem – bez dodania ludzkim. Nie ukazuje się faktów, tego czym w rzeczywistości jest aborcja, bo to jest zbyt traumatyczne dla odbiorcy. Widzimy istną zmowę milczenia o biologicznym początku życia ludzkiego. Rozwój embriologii w tym fetologii, pozwolił nam badać embrion i płód ludzki. Wszystkie badania stwierdziły, że nienarodzona istota ludzka posiada cechy nie odróżniające jej od nas i potwierdziły, że jest integralną częścią społeczności ludzkiej. Zniszczenie żyjącej istoty ludzkiej nie stanowi żadnego rozwiązania kwestii społecznych a jest to przemoc wobec najbardziej bezbronnych istot ludzkich i jest przejawem szczególnego okrucieństwa.

dr Grażyna Rybak, specj. pediatrii, Prezes OM KSLP.

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE,16.05.2024 SEJM RP.Grażyna Rybak KSLP 

 Zabrakło czasu by wypowiedzieć wszystkie zapisane słowa –  „... Tzw. „bezpieczna aborcja” farmakologiczna to bóle brzucha i głowy, wymioty, zaburzenia krzepnięcia krwi i  krwawienia, powikłania sercowo – naczyniowe i zgony. Środki wczesnoporonne u dziecka, które przeżyje, mogą wywołać poważne wady rozwojowe.  Proponowane środki „dzień po” na ogół nie zapobiegają poczęciu. Działają na już poczęty w jajowodzie nowy organizm. Blokują jego dalszy rozwój i życie uniemożliwiając mu zagnieżdżenie się w macicy. Zarodek ginie z braku odżywiania. Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał w Polsce w 2020 r. stosowanie preparatu uliprystalu w dawce 5 mg. Udostępnianie nastolatkom tabletek EllaOne w dawce 6 razy wyższej tej substancji naraża je na kilkadziesiąt działań niepożądanych, które  Ministerstwo Zdrowia zgłosiło do Europejskiej Bazy, w tym krwotok,  bóle brzucha i głowy, zaburzenia hormonalne i płodności.  Lekarz przede wszystkim nie szkodzi. Może pomóc także kobietom, które zmieniły decyzję o aborcji już po zażyciu pigułki.  Dr Dermont Kearney, brytyjski kardiolog opracował metodę odwracającą działanie pigułki aborcyjnej. Uratował 32 dzieci kobiet, które chciały zrezygnować z farmakologicznej aborcji.  Badania dowiodły, że odwrócenie działania Mifepristonu za pomocą wysokiej dawki progesteronu jest bezpieczne i skuteczne W trosce o zdrowie kobiety i życie dzieci trzeba mówić prawdę o leczeniu odwracającym aborcję farmakologiczną by lekarze, którzy chcą realnie wspierać kobiety mogli to czynić także w Polsce. To jest standard pomocy kobiecie w trudnej sytuacji, godny legislacji i upowszechnienia.  Proponowane w ustawie zabijanie dzieci z wrodzonymi wadami, nie ma nic wspólnego ze świadomym rodzicielstwem. To propagowanie eugenicznego myślenia, uznanie, że życie niektórych ludzi nie jest warte życia. Rolą lekarza jest usunięcie choroby a nie chorego pacjenta! Ciąża nie jest chorobą. Coraz więcej chorób można leczyć w łonie matki: wadę serca płodu, rozszczep kręgosłupa, wodogłowie. (…) Nieludzka  propozycja  aborcji do 9. miesiąca ciąży w przypadku wady letalnej jest wstępem do legalizacji eutanazji.”..

Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa, indywidualnie reprezentowała  Sekcję Ginekologiczną KSLP i wzywała do odrzucenia proponowanych ustaw, powołując się na swoje sumienie, Kodeks Etyki Lekarskiej,  oraz wiedzę medyczną  po 32 latach pracy oraz relacje matki i ojca dziecka z rozwijającym się w łonie człowiekiem. Podkreśliła, że aborcja wprowadzana już przez Lenina i Hitlera miała na celu osłabić społeczeństwa, właśnie tę niepowtarzalną relację miłości.  Pytała – na czym zależy projektodawcom takiej ustawy? …Projektodawcy twierdzą, że działają dla dobra kobiet – jakich kobiet? Abortowanych? Czy ich matek, które po aborcji nadal są matkami tylko martwych już dzieci?” …

16.05.2024 WYSŁUCHANIE PUBLICZNE, w sejmie dr Barbara Antoniak

Relacje z wystąpień innych organizacji: pro life