11.01.2021 ZG KSLP w obronie Polaka zagrożonego eutanazją

Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (ZG KSLP) zaniepokojony jest sytuacją Polaka R. S., zagrożonego eutanazją w Wielkiej Brytanii,  wystosował pisma do Pana Prezydenta, Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych oraz do Ministra Zdrowia, prosząc, aby poczyniono wszelkie możliwe kroki celem ratowania Jego życia, a nie dopuszczenia do eutanazji. (więcej…)