19.06.2021 Dzień skupienia lekarzy w Szymanowie-śladami dr Ewy Noiszewskiej

Pierwszy dzień skupienia lekarzy w Szymanowie, śladami dr Ewy Noiszewskiej, przypadł 19.czerwca 2021 akurat w sto drugą rocznicę przyjazdu dr Bogumiły Noiszewskiej, przyszłej s. Ewy – 18.06.1919 r.do Szymanowa na Rekolekcje Kandydackie.  Spotkanie rozpoczął wykład s. Benedykty , w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Niepokalanek, pt: DO TANGA TRZEBA DWOJGA, CZYLI O REZONANSIE SERCA BŁ. EWY NOISZEWSKIEJ. (więcej…)