Informacje ogólne sekcji studentów i młodych lekarzy

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy powstała  9.04.2017  w Warszawie z ramienia  Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej.

Pierwsze spotykania odbywały się w  Domu Parafialnym przy Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu w Warszawie ,ul. Rozwadowska 9/11. z udziałem  Delegata KSLP OM jako koordynatora spotkań.

Kolejne spotkania w Szpitalu Bródnowskim , przy ul Kondratowicza 8, z Mszą świętą w Kaplicy Szpitalnej im. Matki Teresy z Kalkuty. Kapelan Szpitala Bródnowskiego, ks dr Arkadiusz Zawistowski, jest Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia.

Od 2019 r. jest  możliwość udziału w spotkaniach OM KSLP na Bielanach – na terenie Parafii św.Zygmunta, którą Kard. Kazimierz Nycz ustanowił  30.09.2018 r. Kościołem Środowisk Medycznych w Warszawie.(pl. Konfederacji  55) Informacje dla studentów WUM i  młodych lekarzy na stronie Facebook: Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy OM KSLP   https://www.facebook.com/groups/738848089622131/

Pragniemy stworzyć przestrzeń integracji Studentów i Młodych Lekarzy oraz możliwość spotkania znakomitych Prelegentów, Lekarzy, Duchownych itd. przybliżających nam treści, o które trudno na studiach medycznych, a które dla lekarza wkraczającego na ścieżkę zawodową są bardzo potrzebne.

Naszym celem jest również współpraca z innymi organizacjami katolickimi-medycznymi, które mają zbieżne z naszymi – priorytety. Za jedną z takich właśnie organizacji uważamy Koło Terenowe ASK Soli Deo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Serdecznie zapraszamy.

Delegat KSLP OM – lek. Grażyna Rybak –  grazyna.rybak@op.pl   tel. 604-935-427