Informacje ogólne Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy (SSiML) powstała  9.04.2017  w Warszawie z ramienia  Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej. Pierwsze spotykania odbywały się w  Domu Parafialnym przy Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu w Warszawie ,ul. Rozwadowska 9/11. z udziałem  Delegata KSLP OM jako koordynatora spotkań. Kolejne spotkania w Szpitalu Bródnowskim , przy ul Kondratowicza 8, z Mszą świętą w Kaplicy Szpitalnej im. Matki Teresy z Kalkuty. Kapelan Szpitala Bródnowskiego, ks dr Arkadiusz Zawistowski, jest Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia.

Pragniemy stworzyć przestrzeń integracji Studentów i Młodych Lekarzy oraz możliwość spotkania znakomitych Prelegentów, Lekarzy, Duchownych  przybliżających nam treści, o które trudno na studiach medycznych, a które dla lekarza wkraczającego na ścieżkę zawodową są bardzo potrzebne.

24.02.2021 koordynatorem SSiML został kol. Krzysztof Żochowski, student WUM , wybrany na spotkaniu wyborczym OM KSLP

Serdecznie zapraszamy na spotkania SSiML w  poniedziałki o 19 :00  . Informacje dla studentów WUM i  młodych lekarzy o wszystkich wydarzeniach są zamieszczane  na stronie Facebook: Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy OM KSLP  natomiast treści i prezentacje ze spotkań w zakładce na stronie OM KSLP:   http://kslpmazowsze.pl/dzialalnosc/spotkania-sekcji-studentow/

Duszpasterstwo Medyków przy św. Annie raz miesiącu prowadzi spotkania o tematyce bioetycznej, które są okazją do udziału lekarzy specjalistów OM KSLP w spotkaniach formacyjnych dla studentów i młodych lekarzy: http://kslpmazowsze.pl/dzialalnosc/spotkania-sekcji-studentow/ 

Arbor Vitae  – Jest  wspólnotą zrzeszającą studentów kierunków medycznych przy kościele Akademickim Św.  Anny  oraz tych, którzy zakończyli swoją przygodę na uczelni i rozpoczęli już pracę. Naszym celem jest rozwój duchowy oraz spojrzenie na medycynę z katolickiego punktu widzenia. Organizujemy także spotkania z gośćmi, którzy będą mogli służyć radą i doświadczeniem oraz zapewnią merytoryczny głos podczas dyskusji. Nie poprzestajemy na tym i w planach mamy jeszcze kilka inicjatyw, dzięki którym będziemy się rozwijać tak jako medycy jak i katolicy.

15.02.2023 na posiedzeniu Zarządu OM KSLP nowym  koordynatorem SSiML  a OM KSLP został wybrany lekarz stażysta kol. Konrad Żarow, 

Prezes OM KSLP – lek. Grażyna Rybak –  grazyna.rybak@op.pl   tel. 604-935-427