Informacje ogólne Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy (SSiML) powstała  9.04.2017  w Warszawie z ramienia  Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej. Pierwsze spotykania odbywały się w  Domu Parafialnym przy Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu w Warszawie ,ul. Rozwadowska 9/11. z udziałem  Delegata KSLP OM jako koordynatora spotkań. Kolejne spotkania w Szpitalu Bródnowskim , przy ul Kondratowicza 8, z Mszą świętą w Kaplicy Szpitalnej im. Matki Teresy z Kalkuty. Kapelan Szpitala Bródnowskiego, ks dr Arkadiusz Zawistowski, jest Krajowym Duszpasterzem Służby Zdrowia.

Pragniemy stworzyć przestrzeń integracji Studentów i Młodych Lekarzy oraz możliwość spotkania znakomitych Prelegentów, Lekarzy, Duchownych  przybliżających nam treści, o które trudno na studiach medycznych, a które dla lekarza wkraczającego na ścieżkę zawodową są bardzo potrzebne.

24.02.2021 koordynatorem SSiML został kol. Krzysztof Żochowski, student WUM , wybrany na spotkaniu wyborczym OM KSLP

Serdecznie zapraszamy na spotkania SSiML w  poniedziałki o 19 :00  . Informacje dla studentów WUM i  młodych lekarzy o wszystkich wydarzeniach są zamieszczane  na stronie Facebook: Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy OM KSLP  natomiast treści i prezentacje ze spotkań w zakładce na stronie OM KSLP:   http://kslpmazowsze.pl/dzialalnosc/spotkania-sekcji-studentow/

Prezes OM KSLP – lek. Grażyna Rybak –  grazyna.rybak@op.pl   tel. 604-935-427