Historia

HISTORIA ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH 

Ogólnopolskie KSLP im.ks. Jerzego Popiełuszko powstało podczas II Światowego Dnia Chorego obchodzonego w Polsce na Jasnej Górze 11.02.1994 roku, w obecności Kardynała Fiorenzo Angeliniego, ówczesnego Przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dnia 4.05.1994 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie pod nr 2283 uzyskując tym samym osobowość prawną.  Współzałożycielką KSLP była dr Anna Gręziak, (Warszawa), od 1994 r. członek Zarządu Głównego, a od listopada 2002 przez dwie kadencje do 2010 Prezes Stowarzyszenia i członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich.  dr Anna Maria Gręziak.KSLP OM          http://annagreziak.waw.pl/?page_id=2 . Działania ogólnopolskiego KSLP w tych latach dr A. Gręziak zestawiła w Kalendarium:  Kalendarium KSLP 1997-2007 . W 2003 r. Prezes KSLP dr A.Gręziak przedstawiła stanowisko Stowarzyszenia w sprawie KEL, podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Izby Lekarskiej w Toruniu, poświęconego. zmianom w  Kodeksie Etyki Lekarskiej (do których na szczęście nie doszło).: stanowisko KSLP 2003 w sprawie Kodeks Etyki Lek. dr Anna GreziakDziesiąte Walne Zgromadzenie miało miejsce w Warszawie: Uchwały X Walnego Zgromadzenia Delegatów KSLP, Warszawa 2009.dr A.Gręziak

Pierwszym Krajowym i Warszawskim Duszpasterzem Służby Zdrowia od 1994 r. był ks. Józef Jachimczak CM. (aż  2010) Ksiądz Józef Jachimczak, wspomnienie dr K.Radziwiłła  

Siedzibą Zarządu Głównego KSLP była  początkowo Warszawa, (ul. Radna 14) , obecnie Częstochowa Al. Najświętszej Marii Panny 54.) ,Zarząd Główny  powołał oddziały niemal we wszystkich diecezjach.

Mazowiecki Oddział KSLP został powołany w 1995 r. Pierwszym Prezesem Oddziału był Prof. dr hab.n.med. Stanisław Luft, specjalista reumatolog. Prof.dr hab n.med. Stanisław Luft (1924-2020) Prezes OM KSLP Przez ostatnie 2 kadencje do IX 2016 r. funkcję Prezesa pełniła  dr Marzenna Koszańska , specjalista pediatrii.  Spotkania Oddziału próbowano organizować: w Kaplicy Res Sacra Miser na  Krakowskim  Przedmieściu w Warszawie, w Katedrze  św. Jana i innych. Adwentowy Dzień Skupienia tradycyjnie był wspólną modlitwą lekarzy w Kościele SS. Wizytek, na Krakowskim Przedmieściu.  W nawach bocznych Kościoła s. Wizytek pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP nad drzwiami wmurowane są 2 tablice ufundowane przez lekarzy. Nad drzwiami po stronie lewej od ołtarza, ze słowami ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia:

Po stronie prawej od ołtarza tablica ze słowami św.Jana Pawła II, jako wyraz wdzięczności za spotkanie Ojca Świętego z lekarzami podczas pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979:

Ówczesny Duszpasterz Krajowy Służby Zdrowia, (2010-2016) ks. prof. Stanisław Warzeszak, wobec okresowych  przerw w zebraniach OM KSLP wznowił  regularne spotkania w 3-cie piątki miesiąca w kaplicy  Res Sacra Miser.

20 XI 2015 spotkanie z ks. prof. S. Warzeszakiem i prof. B. Chazanem zgromadziło lekarzy ze Środowiska Medycznego Świętej Rodziny, (ŚMŚR), które wielokrotnie wspierało (listy w obronie: http://www.srodowiskomedyczne.pl/srodowisko-medyczne-swietej-rodziny-wyraza-poparcie-dla-prof-bogdana-chazana/) i zachęcało do kandydowania na Prezesa OM KSLP pana Prof. B. Chazana –  zwolnionego z Funkcji Dyrektora szpitala Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie.

Od 20.04.2016 nowym Krajowym Duszpasterzem  Służby Zdrowia  został  Ks. dr Arkadiusz Zawistowski  a funkcję Duszpasterza Diecezjalnego sprawował do dnia nagłej śmierci 24.08.2017 r. ks.prof.Stanisław Warzeszak.   http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/XWarzeszak.pdf

Aktywność ŚMŚR doprowadziła 8.09 2016, na kolejnym Walnym Zebraniu KSLP OM, zwołanym przez dr Marzennę  Koszańską, że przeprowadzono wybory, podczas których jednomyślnie:

Prezesem OM KSLP został wybrany prof. Bogdan Chazan, na  Kadencję 2016-2020

http://bogdanchazan.pl/content/prof-bogdan-chazan

 

W skład nowego Zarządu KSLP OM 2017-2020 weszli lekarze ze ŚMŚR:

  • dr Marzenna Koszańska, zastępca Prezesa
  • dr Iwona Daniluk – (ŚMŚR) sekretarz
  • dr Maria Jakubiak – (ŚMŚR) koordynacja spotkań
  • dr Maria Balcerzak, skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej weszły:

  • dr Katarzyna Ratkowska
  • dr Maria Kozera – (ŚMŚR)

Na Delegatów KSLP OM wybrano:

  • dr Grażyna Rybak (ŚMŚR)
  • prof. Jerzy Jurkiewicz

Nowo wybrany Prezes Zarządu, prof. Bogdan Chazan przedstawił wstępny program spotkań Stowarzyszenia na rok 2016/2017, oraz plan działań związany z koniecznością odbudowania Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich  i utworzenia Środowiska Medycznego na Bielanach.

Dzięki inicjatywie Warszawskiego Duszpasterza Służby Zdrowia a jednocześnie Proboszcza Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie, śp. ks. prof. Stanisława Warzeszaka, pojawiła się możliwość korzystania z obszernych i wygodnych pomieszczeń w Domu Parafialnym „Immaculata” (dolny kościół, sala do zebrań, sala wykładowa, na 50 miejsc, kuchnia, dobry dojazd  metrem, obszerny parking)

W dyskusjach, jakie się już odbyły po wyborach wybrano na patronkę Oddziału Mazowieckiego, pierwszą błogosławioną polską lekarkę :bł. dr Ewę Noiszewską.  http://kslpmazowsze.pl/?page_id=20

W trosce o najlepsze efekty duszpasterskie KSLP OM postanowiło organizować spotkania dla wielo-dyscyplinarnych grup personelu medycznego z przewodnikami duchowymi, aby tworzyć Środowisko Medyczne przy Parafii na Bielanach. Spotkania tego Środowiska odbywały się regularnie co miesiąc w Domu Parafialnym „Immaculata”  poprzedzone parafialną Mszą Świętą w kościele, jako spotkania otwarte dla wszystkich chętnych, związanych z posługą chorym. w sali dostosowanej do przewidywanej liczby uczestników. Celem spotkań jest formacja duchowa jego członków oraz powiększenie wiedzy na tematy związane z realizacją naszego powołania. Dzięki uprzejmości nowego proboszcza Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, ks.Roberta Szymuli ,spotkania KSLP OM odbywały się w tym miejscu aż do listopada 2017

Ks.Władysław Duda, dyrektor Hospicjum Domowego w Parafii św.Zygmunta , został mianowany w X 2017 r. przez bp.K.Nycza nowym Duszpasterzem Warszawskiej Służby Zdrowia http://www.swzygmunt.pl/duszpasterze/ks-kanonik-wladyslaw-duda-70

Działalność KSLP OM  obejmowała

– publikacje listów w obronie nienarodzonych do szpitali wykonujących aborcję

oraz listy wspierające  do lekarzy korzystających z Klauzuli Sumienia,

 – zbiórkę pieniężną  wspierającą koszty procesu dr Katarzyny Jachimowicz w Norwegii

udział w I Posiedzeniu parlamentarnego Zespołu na rzecz Obrony Życia 4.04.2017

–  prowadzenie stronę  internetowej oddziału  od IV 2017 r. wykonanie banneru i wizytówek

–  powołanie do istnienia Sekcję Studentów i Młodych Lekarzy przy KSLP OM ,prowadzenie spotkań

Publikacje-  wspólna ŚMŚR i KSLP   zawierająca notatki duchowe bł. s. Ewy i listy jej kierownika duchowego bp. Z.Łozińskiego pt: „Stetoskop i Habit”  http://kslpmazowsze.pl/?p=838

      

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich –  Oddział Mazowiecki bł. dr Ewy Noiszewskiej,organizuje spotkania Środowiska Medycznego: gromadzące w 4 środy miesiąca w Kościele Środowisk Medycznych Warszawy -Kościele św. Zygmunta, lekarzy i wszystkich  posługujących chorym na cyklach rocznych comiesięcznych spotkaniach formacyjnych

PROGRAMY SPOTKAŃ :

  • 2016- 2017  Program OM KSLP 2016-2017 pt: „NIE TYLKO JAKO LEKARZE CIAŁA, ALE I CAŁEGO CZŁOWIEKA” (Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, Wa-wa, ul. Przy Agorze 9),

SPRAWOZDANIA