Deklaracja przystąpienia

Serdecznie zapraszamy lekarzy i studentów zainteresowanych wstąpieniem do Oddziału Mazowieckiego KSLP i prosimy o zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia i sposobami działania :

Statut  Stowarzyszenia KSLP : Statut KSLP 2011

Stowarzyszenie realizuje zadania m.in. poprzez:

  • współdziałanie ze strukturami Kościoła, zwłaszcza Duszpasterstwem Pracowników Służby Zdrowia w systematycznej pracy nad formacją duchową i intelektualną swych członków;
  • współpracę z krajowymi organizacjami katolickimi, w tym stowarzyszeniami innych grup zawodowych oraz z Samorządem Lekarskim;
  • współpracę z zagranicznymi, katolickimi stowarzyszeniami lekarskimi;
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych, gospodarczych, naukowych i informacyjnych, zgodnych z celami Stowarzyszenia;
  • czynny udział członków Stowarzyszenia w życiu publicznym.

Deklaracja przystąpienia:                    

Prosimy o kontakt: mailowy:  kslp@kslpmazowsze.pl, i  osobisty z Zarządem KSLP Oddział Mazowiecki bł.dr Ewy Noiszewskiej w ramach spotkań Oddziału  Mazowieckiego KSLP  (IV środa miesiąca godz.19:00, Parafia św.Zygmunta, Warszawa-Bielany,Plac Konfederacji 55,sala św.Rodziny)  – z wypełnionym formularzem deklaracji przystąpienia:

Deklaracja przystapienia do Stowarzyszenia KSLP

Katoliccy lekarze zrzeszają się w Międzynarodowej Federacja Katolickich Stowarzyszeń Medycznych FIAMC, która została założona w 1966 roku na Międzynarodowym Kongresie w Manili (Filipiny)  FIAMC jest jedyną międzynarodową organizacją reprezentującą na całym świecie wszystkich lekarzy katolickich.  Co 4 lata odbywają sie Światowe Kongresy FIAMC, które broni wielkich zasad etycznych praktyki medycznej w świetle wiary katolickiej i stara się być przestrzenią refleksji i grupą roboczą

http://www.fiamc.org/

Podczas XX Nadzwyczajnego Kongresu  FIAMC, który odbył się w Rzymie w 2000 r. Jana Paweł II przekazał ułożoną  Modlitwę Lekarza:   http://www.fiamc.org/texts/prayer-of-the-catholic-doctor-29-june-2000/

PANIE JEZU BOSKI LEKARZU, KTÓRY W SWOIM ZIEMSKIM ŻYCIU OKAZYWAŁEŚ  SZCZEGÓLNĄ TROSKĘ TYM, KTÓRZY CIERPIĄ I POWIERZYŁEŚ SWOIM UCZNIOM   POSŁUGĘ UZDRAWIANIA, UCZYŃ NAS GOTOWYMI DO ŁAGODZENIA CIERPIEŃ  NASZYCH BRACI. SPRAW, BY KAŻDY Z NAS BYŁ ŚWIADOMY TEJ, POWIERZONEJ MU  WIELKIEJ MISJI I W SWEJ CODZIENNEJ SŁUŻBIE STARAŁ SIĘ BYD ZAWSZE NARZĘDZIEM  TWOJEJ MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI.                                                        OŚWIEĆ NASZE UMYSŁY, PROWADŹ DŁONIE, SPRAW,  BY NASZE SERCA BYŁY PEŁNE TROSKI I WSPÓŁCZUCIA. W KAŻDYM CHORYM POZWÓL  NAM              ROZPOZNAĆ TWOJE BOSKIE OBLICZE.  TY, KTÓRY JESTEŚ DROGĄ, SPRAW,  BYŚMY POTRAFILI CIĘ NAŚLADOWAĆ KAŻDEGO DNIA                                                                        NIE TYLKO JAKO LEKARZE CIAŁA ALE I CAŁEGO CZŁOWIEKA POMAGAJĄC CHORYM IŚĆ Z UFNOŚCIĄ ICH ZIEMSKĄ DROGĄ AŻ DO SPOTKANIA Z TOBĄ.
TY, KTÓRY JESTEŚ PRAWDĄ, UDZIEL NAM MĄDROŚCI I WIEDZY, BYŚMY ZGŁĘBIALI  TAJEMNICĘ CZŁOWIEKA I JEGO NADPRZYRODZONEGO PRZEZNACZENIA                          A W  SPOTKANIU Z NIM MOGLI ODKRYĆ PRZYCZYNY JEGO CIERPIENIA I ZNALEŹĆ NA NIE   WŁAŚCIWE LEKARSTWO.                                                                                              TY, KTÓRY JESTEŚ ŻYCIEM, DOZWÓL NAM W NASZEJ PRACY GŁOSIĆ „EWANGELIĘ   ŻYCIA” I O NIEJ ŚWIADCZYĆ                                                                                                      . SPRAW, BYŚMY STARALI SIĘ ZAWSZE BRONIĆ ŻYCIA OD  POCZĘCIA DO JEGO NATURALNEGO KOŃCA I SZANOWAĆ GODNOŚĆ KAŻDEGO   CZŁOWIEKA,                                      A ZWŁASZCZA NAJSŁABSZYCH I NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH.  PANIE, UCZYŃ NAS DOBRYMI SAMARYTANAMI, GOTOWYMI PRZYJĄĆLECZYĆ                                                i  WSPIERAĆ TYCH, KTÓRYCH SPOTYKAMY W NASZEJ PRACY.
POMAGAJ NAM, BYŚMY  IDĄC ZA PRZYKŁADEM ŚWIĘTYCH LEKARZY, KTÓRZY NAS POPRZEDZILI,  HOJNIE  SŁUŻYLI NIEUSTANNEJ ODNOWIE STRUKTUR OPIEKI ZDROWOTNEJ.  BŁOGOSŁAW NASZEJ PRACY I NASZEMU ZAWODOWI, OŚWIECAJ NAS W  POSZUKIWANIACH I NAUCZANIU. DOZWÓL NAM, BYŚMY KOCHAJĄC CIĘ I SŁUŻĄC CI W NASZYCH CIERPIĄCYCH BRACIACH,MOGLI U KRESU NASZEJ ZIEMSKIEJ PIELGRZYMKI OGLĄDAĆ  TWOJE CHWALEBNE OBLICZE I CIESZYĆ SIĘ RADOŚCIĄ  SPOTKANIA Z TOBĄ W TWOIM KRÓLESTWIE SZCZĘŚCIA I WIEKUISTEGO POKOJU.  AMEN.    (św. Jan Paweł II, na XX FIAMC, RZYM, 2000)

Prayer of the Catholic Doctor (29 June 2000)