17.06.2018 Doroczne spotkanie środowisk medycznych stolicy

Już po raz szósty, na Zaciszu z inicjatywy Środowiska Medycznego Świętej Rodziny oraz Oddziału Mazowieckiego im. bł. dr Ewy Noiszewskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w parafii Świętej Rodziny odbyło się doroczne spotkanie środowisk medycznych Warszawy. W tym roku, pt: OBLICZA MIŁOSIERDZIA – w dniu wspomnienia św. Brata Alberta, 17 czerwca 2018 r. Przy relikwiach świętego,  sprawowana była Msza św. w intencji środowiska medycznego i chorych, którą koncelebrowali ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia i ks. Prałat Andrzej Mazański, proboszcz Parafii  i opiekun Środowiska Medycznego Świętej Rodziny. Następnie w domu parafialnym odbyła się prelekcja i dyskusja nt. Rachunku sumienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Spotkanie zamyka tegoroczny cykl spotkań formacyjnych dla medyków: „Być dobrym jak chleb – wymiar miłosierdzia w medycynie”.

 

Ks.Arkadiusz Zawistowski zaprezentował w homilii jednocześnie życie świętego  Brata Alberta i bł Hanny Chrzanowskiej, którzy oboje pochodzili z Krakowa, dostrzegali Boga w pięknie gór, byli niezwykle obdarowani , utalentowani- Albert malarsko , Hanna pisarsko, oboje chcieli z tych talentów służyć innym ludziom. Opiekowali się potrzebującymi.

  

   

Na zakończenie ucałowania relikwii św. Brata Alberta, siostry Albertynki przeniosły je do sali spotkań w Domu Parafialnym.

   

  

W Domu Parafialnym odbyło się spotkanie integracyjne , z możliwością poszerzenia wiedzy o błogosławionej Hannie- pielęgniarce i nabycia tekstu Rachunku sumienia bł. Hanny Chrzanowskiejzamieszczonej w w II cz książki opublikowanej przez ŚMŚR  z serii Idąc za przykładem świętych lekarzy .(Duc in Altum )

  

  

Konferencję na temat życia bł.Hanny Chrzanowskiej i jej Rachunku Sumienia  wygłosił ks. Arkadiusz Zawistowski:

cz.1. Duszpasterz krajowy podkreślał ,że rachunek sumienia pomaga nam w lepszej służbie choremu. Często , w naszej polskiej rzeczywistości, zachwycamy się duchowością i rekolekcjami Ignacjańskimi. A przecież duchowość św. Ignacego Loyoli opiera się na rachunku sumienia , spowiedzi świętej nawet z całego życia. Warto przyjrzeć się naszym relacjom, decyzjom, emocjom w naszym codziennym życiu. Jest to bardzo potrzebne. Wiązowna , gdzie Hanna Chrzanowska była Chrzczona, należy do naszej diecezji. Niedługo będziemy przy jej relikwiach dziękować za 115 rocznicę jej chrztu.Możemy tam wędrować.

cz 2. Ks. Arkadiusz  zwrócił uwagę na to że w spowiedzi swietej chodzi nie tylko o moralność ale o relacyjność , względem Boga i drugiego człowieka. Warto zapisać na kartce wszystkie odkryte grzechy i  sprawy, które chcielibyśmy wyznać podczas  spowiedzi świętej . To zmniejsza stres, że nie pamiętamy  wszystkiego

  

Po konferencji niektórzy lekarze dzielili się swoim doświadczeniem wpływu Rachunku sumienia spisanego przez Hannę Chrzanowską dla personelu medycznego, na ich życie.

Czym dla mnie jest rachunek sumienia bł.Hanny Chrzanowskiej. G.Rybak

   

Ks. Andrzej Mazański mówił o pomocnej roli emocji w poznawaniu siebie i przygotowaniu do rachunku sumienia,  cz. 1:

a także, cz 2. o ważnej odpowiedzi Hanny Chrzanowskiej na temat zakresu naszych obowiązków wobec pacjenta, niektórych czynności, które są zwykła powinnością wobec człowieka cierpiącego.nie są  wobec drugiego człowieka:

  

Refleksje lekarzy dotyczyły problemu strajków w służbie zdrowia, połączeniu duchowości i emocjonalności kobiet, a także dokonywania rachunku z całości życia człowieka anie tylko życia zawodowego .