8.X.2022 List gratulacyjny dla ks. dr Zenona Hanasa SAC

Ks. dr Zenon Hanas  SAC , dotychczasowy wicegenerał Księży Pallotynów,  został wybrany nowym  generałem  Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Zarząd OM KSLP napisał z tej okazji list gratulacyjny do Prezesa Fundacji Arcybiskupa Henryka Hosera „Familiaris Laetitia”.

list gratulacyjny OM KSLP G.Rybak dla Ks. dr Zenon Hanas SAC 8.X.2022

Czcigodny Księże, Generale Pallotynów,

z ogromną radością przyjęłam wiadomość o tym, że delegaci XXII Zebrania Generalnego w pierwszym dniu października 2022 roku, akurat we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, wybrali Księdza – swojego dotychczasowego Przełożonego warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla na Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Z całego serca gratuluję Księdzu tego wyróżnienia, które jak każde wyniesienie jest też wezwaniem do jeszcze cięższej pracy. Mam nadzieję, że mała święta Tereska, która ze względu na dzień wyboru może stać się patronką nowego Przełożonego, będzie Księdza wspierała dzień po dniu w wypełnianiu nowych zadań, zarażając swoją dziecięcą ufnością w nieograniczone możliwości Boga Ojca. To ona zapewniała, że „Bóg posługuje się ludźmi, aby ukryć swą chwalebną Obecność, ale nie ukrywa się na tyle, żeby nie można jej było odgadnąć.”

Z radością dziękuję raz jeszcze, za list, który otrzymałam jako Prezes Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich od Księdza, jako prezesa Fundacji Arcybiskupa Henryka Hosera Familiaris Laetitia, zachęcający do współpracy w dziele promowania i utrwalania nauczania bp H. Hosera w trosce o zdrowie całego człowieka oraz jego otoczenia.

Dziękuję także powtórnie za przedmowę do książki „Koledzy lekarze” która niebawem zostanie opublikowana, by właśnie zachować słowa Arcybiskupa wypowiedziane do środowiska medycznego. Dziękuję, że w przedmowie do tej książki, napisanej tuż przed nominacją, podkreślił Ksiądz wspólne cechy powołania lekarskiego i kapłańskiego – miłość do człowieka, gotowość do poświęceń, dyspozycyjność, szlachetność serca i uważne zatroskanie. Takich cech potrzebuje Przełożony Pallotynów tak samo jak Ordynator Oddziału. Podobnie uczył nas abp Henryk Hoser. Duchowość Stowarzyszenia Pallotynów jest nam od wielu lat bliższa ze względu na posługę Arcybiskupa, kapłana i lekarza, który dzielił się z nami czym jest przestrzeń powołania do misji, apostolstwa i współpracy z ludźmi. Mówił o podobieństwie leczenia i zbawienia. Nominacja Księdza na Generała Pallotynów podnosi rangę i znaczenie napisanej przedmowy do tej książki zawierającej słowa Arcybiskupa do lekarzy. Podzielam Księdza nadzieję, że ta mała publikacja zrodzona z potrzeby serca lekarskiego, złaknionego uzdrowienia duchowego, zapoczątkuje kolejne publikacje tekstów ks. abpa Henryka Hosera.

Obiecuję w imieniu lekarzy, że będziemy się modlić o potrzebne łaski w wypełnianiu nowych zadań, które przewidział dla Księdza w swoim wielkim Miłosierdziu Najlepszy nasz Pan i Generał. Przez wstawiennictwo bł. dr Ewy Noiszewskiej, naszej patronki, zamierzamy wymodlić Księdzu niezbędne siły i zdrowie. 

 

Życzymy bezgranicznej ufności Bogu i owocnej pracy a także dobrej współpracy w wypełnianiu zadań

Przełożonego Generalnego Pallotynów

Z uszanowaniem, w imieniu lekarzy OM KSLP

Grażyna Rybak