Siostra Ewa Noiszewska niepokalanka (1885-1942)

Książka pt;  ” SIOSTRA EWA NOISZEWSKA – NIEPOKALANKA (1885-1942) ( Ewa Jabłońska-Deptuła, Wydawnictwo Sióstr Loretanek , 2019)  jest to nowe opracowanie życiorysu patronki KSLP OM , błogosławionej polskiej lekarki i niepokalanki dr Ewy Noiszewskiej , które ukazało się dzięki staraniom i pracy redakcyjnej  wieloletniej członkini Oddziału Mazowieckiego KSLP dr Alicji Moszczyńskiej.

Z radością oddajemy do rąk czytelnika drugie wydanie książki poświęconej błogosławionej siostrze Ewie (Bogumile) Noiszewskiej CSIC – niepokalance – pierwszej polskiej błogosławionej lekarce.  W roku 1994, gdy ukazało się pierwsze wydanie opracowania, Kościół katolicki zaliczył już siostrę Ewę w poczet Sług Bożych. W tym samym roku zakończył się proces informacyjny męczenników II wojny światowej, a pięć lat później Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 108 polskich męczenników – wśród nich dwóch niepokalanek: siostry Marty Wołowskiej i  siostry Ewy Noiszewskiej , zamordowanych przez Niemców w 1942 r. w Słonimie (dzisiejsza Białoruś). …. Niech „wysoka miara zwyczajnego życia” błogosławionej Siostry Ewy będzie i dla nas zaproszeniem do szukania ” wysokiej miary” naszej codzienności.    fragment „Od redakcji” :

  • s. dr Benedykta ( Magdalena Filipek, niepokalanka
  • dr n. med.alicja Moszczyńska Kowalska