27.09.2017 dr Ewa Ślizień-Kuczapska: Troska o ciało i duszę kobiety w życiu dr Hanny Cerańskiej – Goszczyńskiej

Życie i niezwykłą osobowość zmarłej 18.08.2016 .r dr n.med Hanny Cerańskiej- Goszczyńskiej, lekarki , pediatry , promotorki naturalnych metod rozpoznawania płodności w Polsce – przedstawiła omawiając film i slajdy – prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnych Metod Planowania Rodziny,  specjalista ginekologii i położnictwa  dr Ewa Ślizień Kuczapska:

Prezentacja  o życiu dr Hanny : Troska o ciało i duszę kobiety w pracy dr Hanny Cerańskiej -Goszczyńskiej

Wysłuchaliśmy na żywo słów dr Hani z filmu pt: Jubileusz 25 lecia PSNNMPR:

Spotkanie ubogaciły wypowiedzi naszych gości z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, najbliższych współpracowników dr Hani.

mgr Róża Stefańska , Instruktor PSNNPR  wielo-wskaźnikowej metody angielskiej podwójnego sprawdzenia nauczyciel języka francuskiego:

 mgr Katarzyna Warowna, Instruktor  PSNNPR,  doradca rodzinny, o następcy dr Hani:

Dr Lidia Kolago, Instruktor PSNNPR , o autorytecie dr Hanny:

mgr Wanda  Urmańska, Psycholog kliniczny , konsultant laktacyjny, o wspólnej  pracy :