7.04.2019 Udział delegata OM KSLP w XXV Targach Wydawców Katolickich

Tegoroczne Jubileuszowe Targi Wydawców Katolickich od 4 – 7 kwietnia 2019 r.  wpisały się w Jubileusz 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które powstało 4 grudnia 1993 r.  Odbywały się  w Wielkim Poście , w tygodniu przed 5. Niedzielą Wielkiego Postu, realizując hasło Roku Duszpasterskiego Duch, który umacnia miłość.  Targi odbywały  się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, w centrum Stolicy.

W nIedzielę 7 kwietnia pediatra – autorka opracowania lek.Grażyna Rybak , miała zaszczyt na Targach, w stoisku Tygodnika Idziemy, z którym na stałe współpracuje w zakresie artykułów medycznych), prezentować nowo opublikowaną książkę pt: Być lekarzem świadkiem uzdrawiającej miłości Boga( Ks.prof. Stanisław Warzeszak, oprac. Grażyna Rybak, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2019) , która  prezentuje mało znane wypowiedzi ks. prof. Stanisława Warzeszaka (1958–2017), który jako warszawski duszpasterz służby zdrowia kierował je do lekarzy i pielęgniarek. Publikacja jest wyrazem wdzięczności Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Środowiska Medycznego Świętej Rodziny za wszystko, co ksiądz Stanisław uczynił dla nas, opiekujących się chorymi, za jego nieustanną troskę o naszą stałą formację duchową i bioetyczną. Pamiętamy, z jakim szacunkiem nazywał nas „świadkami uzdrawiającej miłości Boga”, czym budził pragnienie, byśmy stawali się takimi dla pacjentów w pracy. Te opublikowane po raz pierwszy słowa księdza Profesora ze spotkań środowiska medycznego, mogą ułatwić doskonalenie zawodowe w zakresie niezbędnego dla lekarza kształcenia duchowego.