5.04.2019 Odpowiedź z MEN na list KSLP z 10.03.2019

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo w sprawie wprowadzenia do szkół zajęć „wychowania seksualnego” oraz na przekazane Stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, uprzejmie informuję. Minister Edukacji Narodowej zapewnia, że celem działań resortu jest ochrona uczniów przed treściami mogącymi zaburzyć ich harmonijny rozwój, a także stojącymi w sprzeczności z oczekiwaniami rodziców. W każdej szkole obowiązuje program wychowawczo-profilaktyczny, uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną w oparciu o diagnozę potrzeb. Jego celem jest wspieranie wychowanków we wszechstronnym rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Zatem, to środowisko szkolne decyduje o działaniach wychowawczych, które powinny być realizowane w danej szkole. Prezydent miasta, jako organ prowadzący szkoły, nie posiada kompetencji, by narzucać rodzicom wartości, w duchu których mają być wychowywane ich dzieci. Ustawowym obowiązkiem organu prowadzącego jest budowa, remont i doposażanie szkół w stopniu pozwalającym najpełniej realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze, określone w podstawie programowej. Organ prowadzący szkoły i placówki ma obowiązek działania na podstawie prawa i w granicach prawa…..

cały list :

Odpowiedź z MEN na list KSLP 04.2019