23.03.2019 Obchody 25 lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Katowicach

Obchody 25-lecia Stowarzyszenia w Katowicach  rozpoczęły się, Zebraniem Zarządu Głównego KSLP 22.03.2019, godz. 18.30 do Domu Św. Marcina, Katowice, ul. Wita Stwosza 20,  a następnie  23.marca  Mszą świętą jubileuszową  dla lekarzy z całej Polski. Podczas Eucharystii metropolita katowicki Abp Wiktor Skworc pobłogosławił sztandar KSLP, na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry gdzie zostało zainicjowane Stowarzyszenie. Z drugiej strony sztandaru umieszczono wizerunek patrona lekarzy, św. Łukasza.

Oddział Mazowiecki KSLP reprezentowali: Prezes prof. Bogdan Chazan, współzałożycielka KSLP dr Anna Gręziak w 1994 r. i członek Zarządu Głównego, a od XI 2002 przez dwie kadencje do 2010 Prezes KSLP i członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich, oraz delegat OM KSLP prof. Jerzy Jurkiewicz a także wieloletni członek  OM KSLP dr Anna Michnowska. 

Homilia katowickiego Abp Wiktora Skworca podczas Mszy św. 23 marca 2019  Jubileusz 25-lecia KSLP:

https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/archidiecezja/nauczanie-ks-arcybiskupa/Trwajcie-w-Bogu-ktory-jest-Miloscia

Abp Wiktor Skworc podkreślił w homilii, że „właściwością Boga jest miłość”. – Dlatego w ewangelicznej przypowieści wybrzmiewa pierwsze i najważniejsze przykazanie: diliges: będziesz miłował. To nasze, wasze powołanie i zadanie.  – Miłować każdego bez wyjątku to zadanie, które dotyczy w sposób szczególny Was, którzy z powołania wybraliście zawód niejako z natury swej służący człowiekowi.  Wyraziliście pragnienie stawania się narzędziami Chrystusa w niesieniu pomocy wszystkim bliźnim  słowami (preambuły) Statutu waszego Stowarzyszenia wyznaczacie wysokie, bo ewangeliczne standardy.

Abp Wiktor podziękował lekarzom za reagowanie na bieżące sprawy:  Niedawno (…) w oświadczeniu przeciw warszawskiej „Deklaracji LGBT+” żądaliście anulowania jej jako programu szkodliwego, groźnego dla zdrowia i życia dzieci. Napisaliście m.in. „Uważamy, że tzw. »standardy WHO«, ten ze wszech miar niegodziwy i krzywdzący dla dzieci projekt, powstał w celu zdemoralizowania małoletnich”. „Jesteśmy zobowiązani – jako lekarze i rodzice – do zdecydowanego sprzeciwu wobec autorytarnego wprowadzania tych groźnych dla zdrowia i życia dzieci programów”

Galeria zdjęć :  https://www.archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/galerie/25-lecie-Katolickiego-Stowarzyszenia-Lekarzy-Polskich

Drugim wydarzeniem obchodów była Konferencja  23 marca 2019 r. w Studiu Koncertowym im. Jerzego Haralda Polskiego Radia Katowice odbyła się konferencja  pt „Dehumanizacja medycyny – postscriptum”.   Podczas konferencji wręczono medale „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia  Lekarzy Polskich”. Wśród Laureatów z Oddziału Mazowieckiego KSLP  znaleźli się:  dr Anna Greziak, dr Maria Jakubiak , dr Marzenna Koszańska. 

Relacja z konferencji:  https://kslp.pl/node/145

Medale dla dr M.Jakubiak i dr M.Koszańskiej odebrał Prezes prof.Bogdan Chazan i zostały wręczone na marcowym spotkaniu OM KSLP 27.03.2019