27.03.2019 Prokreacja u kobiet niepełnosprawnych

W tygodni Świętości Życia , gościem spotkania 27 marca  KSLP OM była dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, specjalista  ginekolog położnik. Dzień Świętości Życia  został ustanowiony , w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przez Episkopat Polski w 1998 r. w odpowiedzi na słowa Ojca Świętego  Jana Pawła II z Encykliki Evangelium Vitae: „jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.  

Na początku spotkania Prezes OM KSLP prof. Bogdan Chazan przekazał medale za zasługi dwóm pediatrom z naszego oddziału; dr Marzennie Koszańskiej i dr Marii Jakubiak, przyznane przez Prezes dr Elżbietę Kortyczko podczas zjazdu jubileuszowego w Katowicach z okazji 25 lecia KSLP:      

W tym roku w uwrażliwieniu na  każde życie pomogła nam Konferencja dr E. Dmoch-Gajzlerskiej pt:  PROKREACJA U KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH

cz1. Rodzaje niepełnosprawności

   

cz.2   Problem opieki położnej nad kobieta niepełnosprawną

cz3. Komunikacja z położną

cz4. Łóżko porodowe dla kobiety z dysfunkcjami

cz5. Opieka nad noworodkiem a opieka nad kobieta w połogu

 

cz 6. Cechy i sposób pracy położnej

cz 7. Instytucje społeczne pomagające po porodzie.

cz 8. Badania Z Turnera

cz 9. Rola zespołu terapeutycznego

cz 10. Oddział dedykowany i przygotowany specjalnie dla niepełnosprawnych

cz11. Dyskusja