23.01.2019 Bł.H.Chrzanowska-sumienie środowiska medycznego, dr T.Wadas

W środę 23.01.2019 gościem spotkania OM KSLP, był p. dr Tadeusz Wadas, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Polskich z  Krakowa. Po Mszy św.o godz 18:00 w Kościele Środowisk Medycznych Warszawy – Kościele Św. Zygmunta na Bielanach, Pl.Konfederacji 55 , odbyło się spotkanie otwarte o godz. 19:00 w Sali św. Rodziny, dla lekarzy, pielęgniarek, położnych z konferencją pt: „BŁ. HANNA CHRZANOWSKA – SUMIENIE ŚRODOWISKA   MEDYCZNEGO” z prezentacją życiorysu, fragmentów rachunku sumienia oraz filmowej wypowiedzi świadków jej zycia, pt „Błogosławiona Hanna Chrzanowska – Dama Miłosierdzia”   

 

cz.1 bł. Hanna Chrzanowska – Pielęgniarka  warszawsko-krakowska.  Urodziła się w Warszawie, 7.X.1902 r. w  bogatej rodzinie Chrzanowskich i Szlenkierów, córka wybitnego profesora UJ ,studiowała na Uniwersytecie Jagielońskim trzy semestry na wydziale filozoficznym i zrezygnowała z tego kierunku, by ukończyć szkołę pielęgniarską w Warszawie, ze stażem w Paryżu.  Była instruktorką w szkole pielęgniarskiej krakowskiej, pracowała w poradni walki z gruźlicą, i jako redaktor naczelna miesięcznika pt:”Pielęgniarka Polska”. Przygotowała wspólnie z innymi  Ustawę o zawodzie pielęgniarki, która weszła w życie przed wojna i była aktywna do 1996 r. Znała trzy języki, zajmowała się szukaniem rodzin adopcyjnych dla osieroconych dzieci żydowskich, pisała podręczniki dla pielęgniarek, napisała rachunek sumienia pielęgniarki. Oparła pielęgniarstwo domowe o parafię, o Kościół z pomocą ks.kard.Karola Wojtyły, dbała o Mszę św w domu chorego. Organizowała rekolekcje dla chorych z udziałem kapłanów i studentów medycyny.

cz.2 bł. Hanna Chrzanowska – oblatka benedyktyńska, autorka pierwszego spisanego rachunku sumienia pielęgniarki, w którym stawia konkretne pytania: „Czy nie traktuję chorych jak numery, jak przypadki chorobowe, zapominając o osobowości każdego z nich? Czy pamiętam, że operacja dla mnie setna jest pierwszą dla chorego? Że każdy noworodek, którego spośród wielu zanoszę matce, jest jej największym ukochaniem?”  Mobilizowała z wielką klasą pielęgniarki do pracy etycznej  a odleżyny chorego określała jako hańbę dla pielęgniarki.

 

cz. 3 Świadectwa wielu osób o Hannie Chrzanowskiej – wypowiedzi z prezentowanego filmu:

 

cz.5. Świadectwa świadków  współpracy Hanny Chrzanowskiej z bp. Karolem Wojtyła 

cz.6. Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia ks. Władysław Duda o parafialnym duszpasterstwie chorych:

cz. 7. Kilka słów o współpracownikach Hanny Chrzanowskiej w dziele rekolekcji dla chorych: 

cz. 8. O poświęceniu , wyspaniu i odżywieniu i bezżeństwie pielęgniarek: 

Pan dr Tadeusz Wadas zaprezentował książkę wydana nakładem Małopolskiej Okręgowej Izby Pielegniarek i Położnych, z opublikowanymi listami i notatkami  Hanny Chrzanowskiej

Hanna Chrzanowska, Pamiętniki listy notatki, Opracowanie: Alina Rumun, Marzena Florkowska
Kraków 2018, ISBN 978-83-87130-29-9, str. 307, Książka zawiera CD z przemówieniem Hanny Chrzanowskiej.  Cena detaliczna 40,00 zł, cena hurtowa 35,00 zł (oprawa twarda).

Była sumieniem środowiska pielęgniarskiego. Tak określił Hannę Chrzanowską kard. Franciszek Macharski, który znał Ją osobiście, a kard. Stanisław Dziwisz, także świadek Jej życia, nazwał Ją Matką Teresą KrakowaKs. dr Andrzej Scąber, Delegat Arcybiskupa Krakowskiego ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej

Zachowane pisma pokazują pielęgniarkę i błogosławioną o ludzkiej twarzy, z niesłychanym poczuciem humoru, wesołością, żartem, dystansem do siebie i świata, a jednocześnie bardzo poważnie traktującą wszystkie sprawy związane z chorym człowiekiem. Gotową przeskakiwać najwyższe przeszkody w poszukiwaniu pomocy dla potrzebującego, a jednocześnie zdającą sobie sprawę z trudnych cech charakteru człowieka cierpiącego. Wymagająca od pielęgniarek, aby troszczyły się także o siebie i swoje siły i nie ulegały wszystkim zachciankom potrzebujących, ale wciąż myślącą o chronikach i ich rodzinach. Wychowana w luksusie, zamożności i otoczeniu ludzi o najwyższej kulturze, a szukająca potrzebujących w najbardziej opuszczonych i zaniedbanych miejscach. Świetnie czująca się na koncercie w filharmonii i salach uniwersyteckich, i czyszcząca pacjentów z wszy i pcheł w suterynach na obrzeżach Krakowa. Ciągle poszukującą Boga, ale daleką od manifestacji religijnych i niezwykle dyskretną. Jakże bliską nam w tym swoim zapale, stawianiu na pozór wygórowanych celów, w porażkach, zawodach, zniecierpliwieniu, a tak pociągającą w nieustannej pracy nad sobą i w tym, co osiągnęła.

Marzena Florkowska

Prezentacja o Hannie Chrzanowskiej na zaproszenie – prezentowana 5-02-2014 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w  Warszawie, ul Nowy Świat 63, przez lekarza KSLP

Hanna-Chrzanowska