19 XII 2018 Spotkanie opłatkowe lekarzy OM KSLP

Tegoroczne spotkanie opłatkowe lekarzy z Oddziału Mazowieckiego KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej – w środę 19 XII 2018 – odbyło się dokładnie w dniu rocznicy męczeńskiej śmierci naszej patronki., która 19 XII 1942 r została rozstrzelana przez Hitlerowców na Górze Pietralewickiej razem ze swoją przełożoną s. niepokalanką  Martą Wołoską oraz jezuitą , kapelanem Zgromadzenia ks. Adamem Starkiem.
 
Zebrani wysłuchali na początku spotkania fragmentu Ewangelii św. Łukasza ( Łk.2 ,1-14)  O narodzeniu Jezusa:

…W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie.  Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,  żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:  «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał…

   
 Ks. Władysław Duda , Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia, składając wszystkim lekarzom życzenia zacytował fragment Ewangelii św Jana /J 3, 16-18/ – słowa Pana Jezusa do Nikodema, które, jak powiedział  wyjaśniają istotę Świąt Bożego Narodzenia:
 „Jezus powiedział do Nikodema: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. „
Nasz duszpasterz podkreślił, że przyjście Jezusa jest najlepszym potwierdzeniem Miłości Boga nie tylko wobec nas, ale każdego człowieka, wobec całego świata. Bóg oddał nam Syna abyśmy nie zginęli ale zyskali życie wieczne. Święta Bożego Narodzenia dają nam nadzieję na Zbawienie i to jest źródłem naszej radości  widocznej dla innych .
Ks. Władysław przypominał także słowa z trzeciej Niedzieli Adventu , z czytania z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 4, 4-7):

„Bracia:  Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” 

Właśnie w takiej postawie radości,  łagodności, wyrozumiałości, delikatności ludzie widzą,  że Pan jest blisko, że jest pośród nas. Tak jak przyszedł mały , bezradny, łagodny. Takiej postawy życzył nam nasz Duszpasterz, abyśmy łagodni i delikatni byli na co dzień w naszej pracy wobec naszych pacjentów Abysmy byli widocznym znakiem obecności Nowonarodzonego Jezusa.

Po złożeniu sobie wzajemnie życzeń przedświątecznych, pochyliliśmy się przy wspólnym stole nad problemami pacjentów hospicyjnych oraz chorych pozostawionych przez rodziny samotnie w szpitalnych  łóżkach w okresie Bożego Narodzenia  .

Zebrani otrzymali od Duszpasterza  szczególne błogosławieństwo Relikwiami bł. dr Ewy Noiszewskiej :

13 grudnia 2018 odbyło się także doroczne spotkanie opłatkowe dla środowiska medycznego stolicy z udziałem  ministra zdrowia, przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego, Władz Samorządowych, Dyrektorów Szpitali i Placówek Służby Zdrowia oraz Zakładów Opiekuńczo Leczniczych z terenu Mazowsza.  W podziemiach katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze  życzenia zgromadzonym złożył Biskup Warszawsko-Praski. Bp Romuald Kamiński, który podkreślił wartość czasu adwentu.

Nasz Oddział Mazowiecki KSLP reprezentował Prezes prof B.Chazan.Tradycyjnie została wniesiona figurka Dzieciątka Jezus. Relacja na stronie Diecezji Warszawsko Praskiej :

https://diecezja.waw.pl/6198