Środowisko Medyczne Świętej Rodziny zaprasza na dzień skupienia 13 X 2018 w Słupnie

Słupno

Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki, aby w leśnym Ośrodku Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej w Słupnie, wyciszyć się, objąć refleksją swoje życie, zastanowić nad osobistą relacją z Bogiem. Będzie możliwość wspólnej Mszy Świętej w kameralnej drewnianej kaplicy, wysłuchania duchowej konferencji pt: PRZEBYWANIE Z TYM, KTÓRY NAS KOCHA  S.VIOLETTA – MAŁA SIOSTRA JEZUSA- a także  rozmowy z kapłanem, skorzystania z możliwości spowiedzi świętej a także podzielenia się i wysłuchania świadectw o tym jak Bóg działa w naszym życiu oraz jak pomaga nam w naszych codziennych trudnościach. To dobry czas integracji z innymi medykami, trwania w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, odpoczynku na łonie przyrody oraz nabrania sił fizycznych i duchowych do dalszej pracy z pacjentami.

Cisza wewnętrzna,  (gr. Hesychia) milczenie jako warunek zjednoczenia z Bogiem. Człowiek  dobrowolnie oddziela się od świata, aby usunąć przez to przyczyny rozproszeń. Tą praktykę samotności i ciszy kultywowali mnisi kontemplując Boga. Drugi aspekt hesychii, to  wewnętrzne wyciszenie namiętności i zjednoczenie z Bogiem przez  wytrwałość w modlitwie i surowość życia. (KKK 2709)”Kontemplacja jest głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, że On nas kocha” (Św. Teresa od Jezusa). Wejście w kontemplację jest przez „skupienie” serca; poddanie całej naszej istoty tchnieniu Ducha Świętego; w domu Pańskim, jakim jesteśmy.

Zgłoszenia przyjmuje Anna, tel: 691 557 495