27.07.2018 List poparcia i solidarności środowisk medycznych z Mary Wagner.

Polskie katolickie stowarzyszenia medyczne napisały otwarty list poparcia i solidarności w odpowiedzi na kolejne aresztowanie 12.07.2018r. p.Mary Wagner  i skazanie na więzienie za wejście do kliniki aborcyjnej i próbę ratowania życia dzieci. Nie można milczeć, gdy Mary  chroniąca dzieci przed zabiciem jest oskarżana i nazywana „seryjnym przestępcą”. Mary wspierana przez Lindę Gibbons, s. Immolatię, kapłanów i przyjaciół z  Red Rose Rescue, także aresztowanych za wejścia do klinik,  od wielu lat walczy o prawo do życia każdego dziecka.

LIST POPARCIA I SOLIDARNOŚCI Z MARY WAGNER

Warszawa – Katowice – Częstochowa -Białystok – Kraków -Poznań 27.07.2018

My polscy lekarze, pielęgniarki i farmaceuci katoliccy oraz znaczna część polskiego społeczeństwa – solidaryzujemy się z Panią Mary Wagner – kanadyjską obrończynią nienarodzonych dzieci przed ich zabójstwem w łonach matek. Wyrażamy poparcie dla Jej niezłomnej postawy i szlachetnego sumienia. Nie zgadzamy się z kolejnym wyrokiem sądu kanadyjskiego, który 12.07.2018 r. wymierzył Pani Mary Wagner karę 7,5 miesiąca więzienia za próbę ocalenia życia nienarodzonych. Ratowanie życia z narażeniem osobistej wolności godne jest najwyższego uznania i szacunku. „Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat”– naucza judaizm (Medal i dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”).

Zliberalizowane od lat 70-tych ubiegłego wieku prawo aborcyjne w Kanadzie, skutkuje przyzwoleniem na prenatalne zabijanie bezbronnych dzieci – wg statystyk, w tym kraju, ponad 80 tys. dzieci jest zabijanych wewnątrzłonowo w ciągu roku (w Polsce wykonuje się 1,1 tys. aborcji/rok).

Warto przypomnieć, iż w Kanadzie na początku lat 70-tych, pozwolenie prawne na zabójstwo dziecka w łonie matki, wywołało zmasowane protesty tamtejszego społeczeństwa wokół klinik aborcyjnych. Z czasem protesty osłabły i bierność, brak postawy zdecydowanego oporu wobec mordowania dzieci przed narodzeniem, doprowadziły do cichego przyzwolenia, a następnie postawy akceptacji wobec tych zbrodniczych czynów.

Od 1988 roku, liberalny rząd aborcyjny Kanady dozwala w obliczu prawa zabić dziecko w łonie matki nawet w 9. miesiącu życia, czyli tuż przed terminem porodu. W Kanadzie, która jako jedno z państw założycielskich ONZ aktywnie przyczyniła się w 1947 roku do sformułowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, obecnie decyzja o zabiciu dziecka poczętego należy do „podstawowych praw człowieka” !!! W 2005 roku uznano w tym kraju związki homoseksualne. Rozszerzono prawo do adopcji dzieci dla przedstawicieli LGBT. W 2016r. roku zalegalizowano w Kanadzie eutanazję. W większości przypadków legalna jest w tym kraju zoofilia. Świat stanął na głowie. Wobec takiej sytuacji, zdecydowana postawa Pani Mary Wagner do gotowości ratowania każdego poczętego życia, zasługuje na ogromny szacunek i uznanie.

Pani Mary Wagner jest dla każdego katolika, każdego obrońcy życia – symbolem walki z cywilizacją śmierci; jest dla nas wzorem właściwej postawy człowieka wobec drugiego człowieka.

Wyrazem naszej solidarności z Panią Mary Wagner są działania katolickich pracowników służby zdrowia oraz organizacji pro-life w obronie życia polskich dzieci. Nie zgodzimy się na liberalizację praw aborcyjnych w Polsce. W naszym kraju występujemy o takie zmiany prawa, aby każdy człowiek, także niepełnosprawny, miał szansę żyć od poczęcia do naturalnej śmierci. Bronimy wartości chrześcijańskich, bronimy rodziny.

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem” – kard. Stefan Wyszyński.

list poparcia i solidarności polskich środowisk medycznych z p.Mary Wagner 27.07.2018

List podpisali przedstawiciele Polskich Stowarzyszeń Medycznych:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH:  dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes Zarządu  Głównego, specjalista pediatrii i neonatologii, Katowice, prof. dr hab. n. med.  Alina T. Midro, Vice-Prezes,  specjalista genetyki klinicznej, Białystok , prof. dr hab. n. med.Bogdan Chazan, Vice-Prezes, specjalista ginekologii i  położnictwa, Warszawa

OGÓLNOPOLSKA SEKCJA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA KSLP: lek. med. Maria Szczawińska, Przewodnicząca Zarządu, specjalista ginekologii i położnictwa, Kraków , dr n. med. Iwona Rawicka, specjalista ginekologii i położnictwa,  lek. med. Marek Ślusarski, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynolog

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH:  mgr Beata Baliszewska, Prezes Zarządu Głównego, Warszawa Krystyna Starosta, Prezes Oddziału Warszawskiego    

ŚRODOWISKO MEDYCZNE ŚWIĘTEJ RODZINY:  lek. med. Grażyna Rybak, Koordynator spotkań ŚMŚR  Delegat Oddziału Mazowieckiego KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej, specjalista pediatrii, Warszawa

STOWARZYSZENIE FARMACEUTÓW KATOLICKICH POLSKI: dr Małgorzata Prusak, Prezes Zarządu Głównego, Warszawa, mgr Danuta Brańska, Koło Warszawskie SFKP  

POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY: lek. med. Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR, specjalista ginekologii i położnictwa

KOŁO LEKARZY KATOLIKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE: lek. med. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, Przewodnicząca Koła, specjalista ginekologii i położnictwa i medycyny rodzinnej.

list poparcia środowisk medycznych dla Mary Wagner opublikowały:

https://www.gosc.pl/doc/4896720.W-Kanadzie-zoofilia-jest-legalna-w-wiekszosci-przypadkow-ale

http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/wiadomosci/list-poparcia-i-solidarnosci-z-mary-wagner

https://www.radioem.pl/doc/4896720.W-Kanadzie-zoofilia-jest-legalna-w-wiekszosci-przypadkow-ale

https://info.wiara.pl/doc/4896720.W-Kanadzie-zoofilia-jest-legalna-w-wiekszosci-przypadkow-ale

http://www.srodowiskomedyczne.pl/srodowiska-medyczne-solidaryzuja-sie-z-mary-wagner/

oraz :

https://jedenznas.pl,       www.idziemy.pl,  5.08.2018,