27.06.2018 Oświadczenie KSLP w sprawie nowej pod-specjalizacji ginekologów amerykańskich

OŚWIADCZENIE                                                                                           

wobec planowanego utworzenia przez Amerykańską Radę Położników i Ginekologów [1] nowej podspecjalizacji o nazwie Kompleksowe Planowanie Rodziny[2]  ukierunkowanej na szkolenie i praktykę w zakresie późnej aborcji.

Wniosek o utworzenie nowej subspecjalności został złożony przez ABOG do Amerykańskiej Rady Specjalności Lekarskich [3]. Dr Peter T. Morrow z Katolickiego Stowarzyszenia Medycznego (Catholic Medical Association), zwraca  uwagę, że nowa subspecjalność, aczkolwiek w swojej nazwie nawiązuje do planowania rodziny to ukierunkowana jest na szkolenie lekarzy w przeprowadzaniu aborcji w drugim i trzecim trymestrze ciąży a więc do terminu porodu. 

Amerykańscy lekarze są w ramach studiów podyplomowych dobrze wyszkoleni w zakresie zagadnień klinicznych i procedur medycznych, które mają się znaleźć w programie nowej subspecjalności. Są one już objęte standardowym programem studiów specjalizacyjnych. W ramach istniejącej subspecjalności Medycyna Matczyno – Płodowa szkolenie w zakresie wiedzy i umiejętności obejmuje w sposób wyczerpujący zagadnienia związane między innymi z diagnostyką i terapią podczas ciąży wysokiego ryzyka. Obejmuje ona opiekę nad matką i jej dzieckiem nieurodzonym i już urodzonym. Lekarze specjaliści w zakresie położnictwa i ginekologii potrafią rozpoznać schorzenia narządów płciowych u kobiet, powikłania przebiegu ciąży i właściwie je leczyć. Dotyczy to między innymi problemów związanych z planowaniem rodziny, postępowania po poronieniu, czy obumarciu płodu.

Kierujący ABOG uznali, że umiejętności lekarzy ginekologów w zakresie wykonywania późnej aborcji są zbyt małe i zaproponowali nową subspecjalność: Complex Family Planning. Uważamy, że  aborcja nie jest i nie może być metodą planowania rodziny.

W każdym okresie ciąży oznacza śmierć dziecka w prenatalnym okresie rozwoju, fizyczne i psychiczne cierpienia matki oraz zakłócenia relacji rodzinnych. Wykonywana w zaawansowanej  ciąży  stwarza jeszcze większe zagrożenia dla zdrowia prokreacyjnego matki i intensywniejsze cierpienia dziecka zabijanego przy całkowitej świadomości bólu oraz obecności lęku i stresu.  Niezależnie od okresu ciąży w którym aborcja jest wykonywana oznacza ona zabicie człowieka. Jest to w sposób oczywisty sprzeczne z powołaniem lekarza i etyką jego zawodu

Mamy nadzieję, że  specjaliści z ABMS  uznają, że powołaniem lekarza jest zapobiegać przedwczesnej śmierci człowieka, zmniejszać cierpienia fizyczne i psychiczne, leczyć choroby. Polecenie lekarzom wykonywania procedury aborcji jest z tym powołaniem sprzeczne, powoduje konflikt sumienia, wypalenie zawodowe, trudności z komunikowaniem się samym sobą i pacjentem.  Polecanie lekarzom zabijania dzieci niszczy zaufanie do nich pacjentów i utrudnia ich powrót do zdrowia. Istnieje oczywista niezgodność pomiędzy zobowiązaniem lekarza do terapii chorego płodu jako pacjenta i jednoczesną możliwością zabicia tego chorego pacjenta w prenatalnej fazie życia.

Jeżeli w jakimś kraju aborcja jest dozwolona przez prawo (oby jak najkrócej) rządzący powinni umożliwić realizację takiego prawa tanatologom poza publiczną opieką zdrowotną a lekarzom i publicznym szpitalom pozwolić wykonywać swoje obowiązki w zgodzie z zasadami deontologii lekarskiej. W medycynie nie ma miejsca dla praktyki aborcji a aborcja w zaawansowanej ciąży jest wyjątkowo okrutną procedurą. Zaakceptowanie szkolenia lekarzy w jej wykonywaniu nie byłoby zrozumiałe.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się amerykańskich kolegów lekarzy by nie wnioskowali o otwarcie nowej podspecjalności „Complex Family Planning” w ramach położnictwa i ginekologii.

 Prof. dr hab. n. med Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa                                                                                           Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii i neonatologii                                                                                                     Lek. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii,

KSLP OM Opinia na temat ABOG.pol . 27.06.2018

KSLP OM Opinion ANG na temat ABOG. 27.06.2018

[1] The American Board of Obstetrics and Gynecology  – ABOG

[2] Complex Family Planning

[3] The American Board of Medical Specialities – ABMS).

Oświadczenie  opublikowały media: