21.04.2018 Spotkanie wyborcze Zarządu KSLP w Częstochowie

W sobotę 21 kwietnia 2018 r miało miejsce spotkanie Walnego Zgromadzenia o charakterze  sprawozdawczo-wyborczym Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Częstochowie w Auli Redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” O godz 11:00 odbyła się Msza św. z udziałem Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego, kapelana warszawskiego Szpitala Bródnowskiego oraz ks. bp. Andrzeja Przybylskiego, który wygłosił homilię do zgromadzonych ponad 40 lekarzy, delegatów oddziałów KSLP :

    

Po Mszy św. Delegaci Oddziałów z całej Polski, za pomocą kart wyborczych wybrali nowego Prezesa Zarządu Głównego KSLP, którą została dr n. med. ELŻBIETA KORTYCZKO (specjalista pediatra, neonatolog) – vice prezes Oddziału Ślaskiego KSLP:

Nowo-wybrana Prezes, Dr Elżbieta Kortyczko została w marcu b.r odznaczona Medalem Zarządu Krajowego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich za zasługi w służbie życiu, promocji wartości chrześcijańskich i wierności etosowi zawodu lekarskiego oraz różnorodne zasługi w posłudze na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i dzieł Kościoła Katolickiego. Adres do korespondencji Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich : ul. Szpitalna 24, 41-500 Chorzów. Adres Siedziby KSLP  pozostaje  ten sam – Aleja NMP 54, 42-200 Częstochowa

Z Oddziału Mazowieckiego do nowego Zarządu KSLP został wybrany prof. Bogdan Chazan , prezes OM KSLP, a do Sądu koleżeńskiego prof. Jerzy Jurkiewicz, Delegat OM KSLP.

Zarząd Główny obejmuje:

 • Prezes – dr n. med. Elżbieta Kortyczko,
 • Wiceprezes – prof. dr hab. n. med. Alina Midro,
 • Wiceprezes – prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan,
 • Sekretarz – lek. med. Barbara Kopczyńska,
 • Skarbnik – lek. med. Anna Mroczek-Bielobradek,
 • Członek – dr n. med. Wanda Terlecka, Członek – dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk,
 • Członek – dr n. med. Piotr Garbocz,

Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz

  

Ustępujący Zarząd Główny, z panią Prezes dr n.med. Wanda Terlecką  odczytał przygotowany do wysłania List KSLP do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o przyspieszenie prac nad projektem Ustawy „Zatrzymaj Aborcje”i wnioskował po kontynuację podjętych działań przez Nowy Zarząd Stowarzyszenia.

  

W przerwie spotkania prof. Jerzy Jurkiewicz odczytał autorski poemat : „Stańcie do apelu” prezentowany na Jasnej Górze w związku z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości.

  

Delegat Oddziału Mazowieckiego dr Grażyna Rybak zgłosiła w imieniu OM KSLP propozycje uchwał:

 1. Utworzenie przez wszystkie Oddziały KSLP  Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy , (zaprezentowała działanie SSiML przy OM KSLP )
 2. Udostępnianie wszystkim Oddziałom  lokalnych publikacji etyczno-duchowych ( podczas spotkania rozprowadzana była nowa publikacja Oddziału Mazowieckiego pt: Stetoskop i Habit, z notatkami duchowymi pierwszej błogosławionej polskiej lekarki dr Ewy Noiszewskiej )
 3. Podpisanie przez Walne Zgromadzenie listu lekarzy OM KSLP do Ministra Zdrowia, z prośbą o przyspieszenie prac nad Projektem Ustawy „Zatrzymaj Aborcję”( list został odczytany )

  

Ustępująca po ośmiu latach (2010-2018) Prezes KSLP pani dr Wanda Terlecka skierowała do zebranych słowo kończące:

Kończąc ośmioletnie posługiwanie Katolickiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich w funkcji jego prezesa, dziękuję i uwielbiam Ojca Wszechmogącego za wszelkie dobro, które zostało dokonane wspólnotowo i indywidualnie przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w minionych latach 2010-2018. Przeżyte kłopoty, przykrości i trudności ofiaruję Jezusowi Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, za cały świat lekarski. Przyszłość Stowarzyszenia, jego członków i każdego lekarza powierzam Duchowi Świętemu, który prowadzi cały Kościół a więc i Jego część wykonującą zawód lekarza. Ludzi, których nie wymieniam z imienia i nazwiska, a byli i są ze mną, którzy towarzyszyli mi w różnych przeżyciach związanych z przewodniczeniem Katolickiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich, którzy służyli mi wsparciem i wszelkiego rodzaju pomocą w tzw. szarej pracy, zamykam w Najświętszym Sercu Jezusa i Jego Niepokalanej Matki, prosząc Ich o nagrodę dla tych moich bliskich. Angażuję również św. Łukasza, bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę i małą świętą Terenię, aby wypraszali Boże błogosławieństwo dla wszystkich członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa prowadzona przez Duszpasterza Krajowego oraz  błogosławieństwo Księdza Infułata .