25.04.2018 Filozoficzno – etyczne wyzwania współczesnej medycyny.

Gościem spotkania kwietniowego OM KSLP i Duszpasterza Słuzby Zdrowia ks. Władysława Dudy  był Dr filozofii Kazimierz Szałata  – kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW, Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej. Studiował także w Paryżu, Genewie i Fryburgu. Wygłaszał wykłady w Paryżu, Lourdes, Chartres, w Genewie, Fryburgu i wielu innych miejscach. Jest twórcą pierwszego w Europie Kodeksu Etyki Diagnostów Laboratoryjnych. Zainicjował  Misyjne Apostolstwo Niepełnosprawnych Dzieci. Zorganizował wiele festiwali misyjnych i spotkań niepełnosprawnych dzieci, pod hasłem: „Wszystkie Anioły Małej Ani”.) Przyjechał prosto z Afryki równikowej z Abidjanu. Na wstępie dr Kazimierz wyjaśnił:

     

Wykład pt: Filozoficzno – etyczne wyzwania współczesnej medycyny. Refleksja dr Kazimierza Szałaty nad stanem naszej świadomości moralnej :

Kilka słów o tym jak wygląda celebracja Mszy św. w Afryce:


  

 

  

O trudnościach w leczeniu i diagnostyce trądu:

O personelu medycznym ośrodków leczenia trądu:

  

O budowie studni jako centrum życia :

    

o etosie lekarza i przysiędze Hipokratesa:

  

  

o szukaniu prawdy i refleksji moralnej

o prawie moralnym i niegodziwym:

  

 

  

Pod koniec spotkania zabrał głos Prof. Jerzy Jurkiewicz o niekompetencji lekarzy w sprawie Alfiego :