10.X.2021 Gratulujemy Pani Doktor Katarzynie Jachimowicz otrzymania Nagrody Totus Tuus 2021

Szanowna Pani Doktor Katarzyno!

Z całego serca gratulujemy Pani Doktor otrzymania Nagrody Tatus Tuus 2021oraz Pani wspaniałej postawy w pracy lekarskiej, będącej przykładem dla nas wszystkich, pracy budującej dobry wizerunek polskiego lekarza za granicą.  Z radością przyjęliśmy wiadomość, że 9.X.2021 na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono Pani Doktor Nagrodę Totus Tuus, w kategorii „Promocja godności człowieka” – „za świadectwo obrony życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawa do klauzuli sumienia”. Dziękujemy, że wskazała nam Pani źródło inspiracji w codziennej pracy lekarskiej, poprzez wyznanie: „Moim mottem były słowa Jana Pawła II zawarte w encyklice +Laborem exercens+ (o wartości ludzkiej pracy), gdzie przedstawiał pracę jako współuczestniczenie w dziele tworzenia razem z Bogiem. W związku z tym w tej pracy mam nie tylko prawo, ale też obowiązek stosować wartości chrześcijańskie, w moim wypadku prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Podziwiamy Pani otwartość i solidarność serca, że zechciała Pani uznać tę Nagrodę: jako uznanie dla wszystkich osób, które były lub są w podobnej sytuacji, co ja, czyli straciły pracę lub miały problemy w pracy z powodu stosowania klauzuli sumienia. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy i innych pracowników medycznych. Bardzo Pani dziękujemy.

Serdecznie gratulujemy

W imieniu Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Dr Grażyna Rybak, Prezes OM KSLP

 Nagroda Totus Tuus, określana często jako „katolicki Nobel”, przyznawana jest corocznie, podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie, w przeddzień Dnia Papieskiego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” osobom, których działalność przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

  1. „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”;
  2. „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”;
  3. „Propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II”;
  4. „Totus Tuus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”.

Laureatów wybierają Kapituły Nagrody Totus. Nagrodzeni oprócz srebrnej statuetki otrzymują nagrodę finansową (50 tysięcy zł.)

Dr Katarzynę Jachimowicz, polską lekarką, od 2008r zatrudnioną w Norwegii jako lekarz rodzinny wielokrotnie wspieraliśmy.

  1. http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2017/03/Stanowisko-%C5%9Arodowisk-Medycznych-w-obronie-sumienia-lekarzy-Polskich-pracujacych-w-Norwegii.-publ.-1.pdf
  2. http://kslpmazowsze.pl/wp-content/uploads/2017/04/List-KSLP-22.02.2017do-Magnar-Kleiven-CHSLN.pdf
  3. http://kslpmazowsze.pl/2018/10/12-x-2018-list-z-gratulacjami-dla-dr-katarzyny-jachimowicz/
  4. http://kslpmazowsze.pl/2018/10/12-x-2018-list-do-prezesa-chrzescijanskiego-stowarzyszenia-lekarzy-w-norwegii/
  5. http://kslpmazowsze.pl/2019/12/12-xii-2019-prosba-lekarzy-kslp-o-wyroznienie-dla-dr-katarzyny-jachimowicz/

Pani Doktor podpisała umowę o pracę powołując się na klauzulę sumienia zastrzegając, że nie będzie wykonywać czynności niezgodnych z jej sumieniem, na co zgodził się Norweski pracodawca. W 2015r. dr Jachimowicz została zwolniona z pracy, bo w prawodawstwie norweskim zlikwidowano klauzulę sumienia dla lekarzy rodzinnych. Postanowiła dochodzić swoich praw w sądzie. Jachimowicz wniosła sprawę przeciwko swojemu pracodawcy w lipcu 2016 roku, jednak przegrała ją. Następnie odwołała się do Sądu Apelacyjnego Agder i wygrała z gminą. Gmina Sauherad odwołała się od wyroku do Sądu Najwyższego i wygrała.

http://www.katolsk.no/nyheter/2018/10/pelne-zwyciestwo-katarzyny-jachimowicz-w-sadzie-najwyzszym

https://www.ekai.pl/dr-jachimowicz-bardzo-wazne-jest-zrozumienie-kobiety-ktora-jest-w-kryzysie/