12 X 2018 List do Prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy w Norwegii

Lekarze OM KSLP skierowali do Sekretarza Generalnego  Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy w Norwegii, pana Magnara Kleivena, 

list z podziękowaniem za jego zaangażowanie oraz innych lekarzy z Norwegii  wspierających polską lekarkę dr Katarzynę Jachimowicz w walce o Klauzule Sumienia.

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny,                                                         Warszawa   12 października  2018

z ogromną radością przyjęliśmy werdykt sądu z dnia 12 X 2018., uniewinniający naszą rodaczkę. Na Pana ręce składamy podziękowanie wszystkim lekarzom  Norweskiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego, które poparło doktor Katarzynę Jachimowicz w jej odważnej walce o wolność lekarskiego sumienia.

Dziękujemy Panu za uznanie sprawy dr Katarzyny, jako dotyczącą nie tylko   katolickich, ale także wszystkich norweskich lekarzy. Dziękujemy za Pana osobiste zaangażowanie podczas procesów sądowych, za medialne wypowiedzi ukazujące dr Katarzynę jako przykład do naśladowania. Są w Norwegii lekarze, którzy stracili pracę lub musieli ją zmienić z powodu swoich przekonań moralnych a nie byli w stanie podjąć walki, którą podjęła dr Katarzyna.

Cieszymy się , że sprawa lekarskiej klauzuli sumienia należy do  wartości, które wyznaje Norges Kristelige Legeforening. Dziękujemy za pomoc finansową umożliwiająca pokrycie kosztów prawnych procesu doktor Katarzyny.

Jesteśmy dumni z postawy naszej rodaczki ale także z postawy Stowarzyszenia Lekarzy Chrześcijańskich. Mamy nadzieję, że zwycięski  proces  dr K. Jachimowicz ujawni, że norweskie prawo jest niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, i będzie musiało zostać zmienione.

W imieniu lekarzy zrzeszonych w Oddziale Mazowieckim Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 

Prezes KSLP OM  Prof. Bogdan Chazan, 

Delegat KSLP OM Lek. med Grażyna Rybak

Thank you very much. I greatly appreciate your letter and your concern. We will still fight for freedom of conscience for Norwegian doctors, and will have contact with the Norwegian Parlament to make a political issue of this case.  Again, thank you very much, and thank you for the cooperation. 

Sincerely,  Magnar Kleiven” 

Dziękuję Ci bardzo. Bardzo doceniam Twój list i twoją troskę. Nadal będziemy walczyć o wolność sumienia norweskich lekarzy i będziemy mieć kontakt z norweskim parlamentem, aby rozwiązać problem polityczny w tej sprawie.   Jeszcze raz bardzo dziękuję i dziękuję za współpracę.   Z poważaniem,   Magnar Kleiven, 23. X 2018

Więcej o procesie sądowym dr K. Jachimowicz:

http://www.katolsk.no/nyheter/2018/08/pierwszy-dzien-sprawy-sadowej-katarzyny-jachimowicz-w-sadzie-najwyzszym