12.X.2018 List z gratulacjami dla dr Katarzyny Jachimowicz

Lekarze KSLP OM dziękują dr Katarzynie Jachimowicz. Po czterech latach zmagań polska lekarka pracująca w Norwegii wygrała walkę o wolność sumienia. Sąd Norweski orzekł, że jest niewinna i nie powinna zostać zwolniona z pracy za odmowę zakładania spirali wewnątrzmacicznych.  Dr K.Jachimowicz przeżyła trzy długie, głośne medialnie procesy., by móc w pracy kierować się zdobytą wiedzą i sumieniem.