12 XII 2019 Prośba lekarzy KSLP o wyróżnienie dla dr Katarzyny Jachimowicz

Podczas spotkanie opłatkowego środowiska medycznego służby zdrowia z bp.Romualdem Kamińskim , Prezes Oddziału Mazowieckiego wraz z delegatami  OM KSLP przekazali Jego Ekscelencji prośbę o wyróżnienie dr Katarzyny Jachimowicz za jej postawę ochrony życia i wierności lekarza etyce lekarskiej oraz troskę o dostęp lekarzy norweskich do klauzuli sumienia.

PROŚBA LEKARZY O NAGRODĘ DLA DR KATARZYNY JACHIMOWICZ 12 XII.2019

Warszawa 12 XII 2019, Katedra Praska

Czcigodny Księże Biskupie,
w dniu radosnego spotkania opłatkowego Środowiska Medycznego z Duszpasterzem, które wypadło we wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe – patronki życia poczętego, zwracamy się do Ekscelencji z prośbą o rozważenie możliwości wyróżnienia polskiej lekarki, dr Katarzyny Jachimowicz za postawę szacunku i ochrony życia.

Na początku oczekiwania na przyjście Syna Bożego, poczętego w łonie Maryi Dziewicy, Ksiądz Biskup napisał w liście duszpasterskim na Adwent 2019 r. przygotowujący nas do celebracji narodzin życia i obecności Boga z nami ważne dla naszego środowiska słowa: Naszą wielkość mierzy się świętością, czyli zgodnością życia z nauką Jezusa”. Polska lekarka pracująca w Norwegii, Dr Katarzyna Jachimowicz, aby pozostać wierna szacunkowi dla życia, odmówiła zakładania wewnątrzmacicznych wkładek aborcyjnych u pacjentek konsultowanych w Norwegii, w wyniku czego straciła pracę w gminie. To dla środowiska medycznego współczesny przykład wielkości lekarza podążającego drogą wierności nauce Jezusa. Bardzo prosimy Księdza Biskupa o uhonorowanie postawy polskiej lekarki.

W imieniu Lekarzy Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej KSLP:

prof. Bogdan Chazan, Prezes OM KSLP, V-ce prezes KSLP

prof. Jerzy Jurkiewicz, Delegat OM KSLP

lek. Marzena Koszańska, V-ce, prezes OM KSLP

lek. Grażyna Rybak, Delegat OM KSLP