Prawo naturalne a odpowiedzialne rodzicielstwo, dr E.Wójcik

25. lipca 2018 będzie 50-ta rocznica wydania przez papieża Pawła VI encykliki „Humanae vitae”, której treść dotyczy problemu odpowiedzialnego rodzicielstwa i opiera się na prawie naturalnym. Dr Elzbieta Wójcik napisała refleksje na temat prawa naturalnego,. Stwórca wpisał je w naturę człowieka, jako wyraz  woli Boga  i można  odczytać je bez większych trudności przez rozum.

Prawo naturalne a odpowiedzialne rodzicielstwo.dr E.Wójcik (1)

DR ELŻBIETA WÓJCIK

jest założycielką Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera INER Polska i od 1993 roku Przewodniczącą Rady Założycieli Instytutu, a także członkiem Rady Naukowej INER Polska.

W latach 70-tych dr Elżbieta wyjeżdża do Austrii, gdzie nawiązuje kontakt a następnie współpracuje w latach 1972 – 1992 z dr Josefem Rötzerem (1920-2010) Poczatkowo wzięła udział w kilkudniowym kursie metody objawowo – termicznej opracowanej przez Rötzera. Od tej pory rozpoczyna się stały kontakt Elżbiety z Profesorem. Uczestniczy ona w spotkaniach i kongresach. Zachwyt metodą, był tak duży, że Elżbieta po czterech latach pobytu w Wiedniu, rezygnuje z pracy w Klinice, by w całości poświęcić się krzewieniu metody Rötzera na gruncie lekarskim i duszpasterskim. Rozpoczynają się podróże między Polską i Austrią. W Wiedniu przez osiem lat prowadzi spotkania parafialne dla kobiet a co jakiś czas jedzie do Polski by przeprowadzić kursy metody Rötzera lub wygłosić wykład na tematy NPR.

W roku 1981 i 1982r. staraniem Elżbiety na zaproszenie Krajowego Duszpasterstwa Rodzin do Polski przyjechał prof. Rötzer i przeprowadził kursy swojej metody. Dzięki temu w Polsce pojawili się pierwsi nauczyciele metody Rötzera. Rok później powstało Stowarzyszenie o nazwie Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. J. Rötzera.

Arcybiskup Warszawski Ks. Kardynał Kazimierz Nycz przyznał Dr Elżbiecie Wójcik i osobiście wręczył medal: „Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej”. podczas Mszy św. z okazji 20-lecia Instytutu INER, 19 października 2013 roku. Podczas konferencji jubileuszowej INER pt. „Małżeństwo i rodzina jutra”, także 19.X.2013 w Warszawie , dr Elżbieta Wójcik otrzymała specjalną nagrodę „Sapere auso” („Temu, który odważył się być mądrym”) jako przewodnicząca Rady Założycieli INER.

Dr Elżbieta Wójcik jest autorką wielu książek, m.in. :

  1. Metody aktywizujące w pedagogice grup, ( Kraków, 2018, Rubikon )

  2. Naturalna regulacja poczęć: metoda objawowo-termiczna. Metoda objawowo –termiczna wg prof. J. Roetzera (2011, INER, 2013,Rubikon ,Elżbieta Wójcik)

  3. Naturalne planowania rodziny ( Rubikon)