24.01.2024 Spotkanie opłatkowe Sł. Zdrowia z Kardynałem K. Nyczem

Organizator Dorocznego Spotkania Opłatkowego Środowisk Medycznych z J.E. Kardynałem Kazimierzem Nyczem, ks. kanonik Władysław Duda, Duszpasterz Środowisk Medycznych Archidiecezji Warszawskiej i dyrektor Hospicjum animował spotkanie  24.01.2024 o g.18.00, w Domu Arcybiskupów Warszawskich, z okazji minionych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Zebrani  śpiewali kolędy wspólnie z  chórem  MEDICANTUS powstałym przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie w 2009 roku. Jego współtwórcami są byli członkowie oraz Beata Herman – założycielka i przez wiele lat dyrygentka Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Akademii Medycznej.

Lekarze z Oddziału Mazowieckiego KSLP na czele z dr Anną Gręziak, obecnie prezesem honorowym KSLP, byłą przewodniczącą zarządu krajowego KSLP, specjalistą anestezjologii i prof. Jerzym Jurkiewiczem , prezesem Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego  z OM KSLP , oraz aktualną prezes OM KSLP dr Grażyną Rybak, wiceprezes Marzenną Koszańską i członkami zarządu; dr Krzysztofem Chabrosem, dr Maria Kozera, dr Maria Jakubiak i dr Małgorzatą Kępińską członkiem chóru Medicantus – wspólnie złożyli życzenia Kardynałowi Kazimierzowi Nycz wręczając w prezencie  dwie publikacje:  „Koledzy Lekarze”   (http://kslpmazowsze.pl/2022/11/koledzy-lekarze-przemowienia-i-homilie-do-lekarzy-i-srodowiska-medycznego/ )  i „Christus Medicus”  http://kslpmazowsze.pl/2023/05/christus-medicus/ )

Pediatrzy z OM KSLP  mieli okazję złożyć gratulacje nowo mianowanej  pani wiceminister Zdrowia pani prof. Urszuli Demkow, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poruszono medyczne i etyczne problemy wprowadzenia bez recepty tabletek ellaOne .