Koledzy lekarze – przemówienia i homilie do lekarzy i środowiska medycznego

W listopadzie 2022 r. Wydawnictwo Sióstr Loretanek opublikowało książkę pt. Koledzy Lekarze (Abp Henryk Hoser, WSL 2022, opr. G. Rybak) zawierającą przemówienia i homilie do lekarzy i środowiska medycznego, które abp Henryk Hoser (27.XI.1942-13.VIII.2021) kierował osobiście do medyków na licznych spotkaniach. Książka powstała w pierwszą rocznicę śmierci Arcybiskupa, we współpracy redakcyjnej z dr Grażyną Rybak, Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP, która przygotowała do druku, spisane z nagrań własnych wybrane wypowiedzi abp H. Hosera.

Okładka tylna :

To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane. To Jezus mówi o sobie. I ten fragment konsekracji mówi o nas. Bo my innych leczymy, innych stawiamy na nogi, innym przywracamy nadzieję na życie, na radość, na pełnię, na przyszłość, ofiarą z siebie samych. Jesteśmy zawodem, który wymaga tej ofiary. To nie jest tylko zewnętrzna działalność. My płacimy sobą samym. (…) Ludzie nam ufają. Powinniśmy robić wszystko, żeby ludzie nie stracili zaufania do medycyny. (…) Niezbędne jest podmiotowe traktowanie pacjentów, przekształcanie doświadczanych przez nich niepokojów w radość i nadzieję.ks. abp Henryk Hoser SAC

W osobie abpa Henryka Hosera reprezentanci jakże licznych zawodów medycznych odnajdywali przyjaciela głęboko rozumiejącego i współodczuwającego wszystkie ich radości i zmartwienia, a jednocześnie pasterza zatroskanego o ich duchową formację (…).Choć publikowane dzisiaj teksty jako pierwszych słuchaczy miały medyków, ich lektura z pewnością posłuży każdemu, kto pragnie pogłębić swoją osobistą formację – tak kapłanom, jak i świeckim.ks. bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski, Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy KEP 

Ksiądz abp Henryk Hoser zabiegał o wielowymiarowe rozumienie ludzkiego zdrowia, do którego należy nie tylko zdrowie fizyczne, ale też duchowe. (…) W myślach i pragnieniach Księdza Arcybiskupa zawsze tętniła troska o zdrowie człowieka oraz jego otoczenia. Niech serca Czytelników napełnią się nie tylko myślami, ale też pragnieniami, których źródłem jest sam Bóg, Dawca Życia i jedyny Uzdrowiciel każdego człowieka.ks. Zenon Hanas SAC, Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Prezes Fundacji Arcybiskupa Henryka Hosera „Familiaris Laetitia”.

O nowej publikacji Koledzy lekarze, ks.Henryk Hoser WSL, XI. 2022,od autora opracowania G.Rybak

ZAMÓWIENIA

  • Telefon: 22 673 46 93, 22 673 58 39
  • Wydawnictwo Sióstr Loretanek 
  • ul. Żeligowskiego 16/20 | 04-476 Warszawa
    tel. 22 673 46 94 | fax 22 612 93 62
    Nr. konta; 24 1140 1010 0000 3728 0500 1001