18.01.2024 Spotkanie styczniowe ŚMŚR, ks. dr hab. Bartosz Adamczewski

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny (na Zaciszu) zorganizowało w czwartek 18.I.2024  spotkanie w  cyklu rocznym 2023/2024 pt.: UZDROWIENIA ZMIENIAJACE ŻYCIE,  

w oparciu o cuda uzdrowień opisane w Ewangeliach. Temat styczniowy –  UZDROWIENIE CÓRKI KOBIETY KANANEJSKIEJ  (Mt, 15, 21-28 )   

  Spotkanie rozpoczęła o godz. 19: 00 – MSZA ŚWIĘTA – HOMILIA Ks. dr hab. Bartosz Adamczewski. –teolog biblista, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wykładowca na UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Redaktor naczelny czasopisma Collectanea Theologica 

Czytania liturgiczne nie są połączone ale idą swoim rytmem. Dzisiejsze pierwsze czytanie ma swój rytm, od jakiegoś czasu czytamy Księgę Samuela (dziś 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7) a drugie – Ewangelia, też idzie swoim rytmem, w tym roku B czytamy  najpierw Świętego Marka ( Mk 3, 7-12). Te czytania nie są skorelowane. Nie mniej dzisiaj jeden temat je oba łączy. Mianowicie tłumy. Pierwsze czytanie jest militarne-wojskowe, drugie jest czysto lekarskie, ale oba mają wspólny motyw tłumów, które przychodzą. Najpierw w pierwszym czytaniu historia Dawida i jego przyjaciela Jonatana i teścia Saula. Między teściem a zięciem różnie bywa. Poszli razem na wojnę a jak wracali to już nie razem, bo kobiety śpiewały piosenki, jak wy śpiewacie. Śpiewały piosenki wyraźnie zróżnicowane: „Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy” Dziesięć razy więcej. Choć tysiące to i tak był sukces jak na tamte czasy.  Jeden i drugi był wodzem wojska. Zięć z teściem rywalizowali. Dawid był dumny skoro kobiety przyznały mu dziesiątki tysięcy. Wydaje się, że tam gdzie jest tłum tam jest władza. Ale chyba nie do końca….   Homilia ks. Bartosz Adamczewski 18.01.2024 Msza św. ŚMŚR Zacisze

KONFERENCJA  pt.– PRZEŁAMYWANIE BARIER  W RELACJI Z BOGIEM.-  Ks. dr hab. Bartosz AdamczewskiNa wstępie położna Mariola odczytała wybrana Ewangelię a zebrani wysłuchali swiadectwa mgr Ewy Morkowskiej logopedy o cudzie związanym z operacją jej syna.

KONFERENCJA  cz. 1.

KONFERENCJA  cz. 2.