11.03.2023 Zebrane wypowiedzi św. Jana Pawła II do pracowników Służby Zdrowia

Numer specjalny czasopisma „Służba Zdrowia”- wydany 7.04.2005 kilka dni po śmierci św. Jana Pawła II,we współpracy  redakcyjnej  pani  Redaktor naczelnej  Aleksandry Gielewskiej  i dr Anny Gręziak z udziałem wydawniczym Gazety Lekarskiej.

„Jan Paweł II niósł dla wszystkich Dobro. To Dobro pomagało każdemu i było niezwykłym doświadczeniem. Papież obdarowywał nim wspaniale, bardzo skutecznie, prowadząc dialog ze wszystkimi, pozyskując coraz więcej zwolenników Dobra.” – napisał dr Dr Jerzy Umiastowski, członek Papieskiej Akademii „Pro Vita”, przewodniczący Komisji Etyki NRL , Służba Zdrowia 7 kwietnia 2005 str. .27)

Sluzba_Zdrowia_Wydanie_Papieskie