17.02.2023 Istota pracy w domowym hospicjum dziecięcym

Delegat OM KSLP, dr n.med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii z doświadczeniem pracy w Warszawskim Hospicjum dziecięcym  wspólnie  z mgr pielęgniarstwa Jolantą Słodowy, pracującą od 23 lat w WHD zaprezentowały sposób pracy zespołu lekarsko pielęgniarskiego dla pacjentów ich rodzin w Hospicjum Domowym.

mgr. piel. Jolanta Słodowy o pracy zespołowej lekarzy i pielęgniarek w hospicjum:

i o ważnych zasadach  opieki paliatywnej:

o sposobie przyjęciu dziecka,  finansowaniu i opiece psychologa:

o ważnych rozmowach o śmierci dziecka:

  dr n. med. Małgorzata Kępińska. o dzieciach z hospicjum i trudnym doświadczeniu rodzin:

i o karmieniu sondą dzieci niedożywionych:

o Basi z wodogłowiem dla której kolejne dziecko staje się opiekunem i zwykłym życiu rodzin, (historia opisana w Kwartalniku Hospicjum , który dostali  na początku spotkania słuchacze):

o dzieciach z niepewną diagnozą co do życia i rozwoju:

dr n.med. Małgorzata Kępińska i mgr Jolanta Słodowy – o opiece długofalowej nad dziećmi z niepewną diagnozą , leczeniu SMA i Rdzeniowym Zaniku Mięśni:

mgr piel Julia Słodowy o wielowymiarowym bólu trudnym do zniesienia:

o pomocy rodzeństwu umierających dzieci i o grupach wsparcia:

 

rozmowa lekarzy dr Małgorzata  Kępińska dr Grażyna Rybak i mgr J. Słodowy o dzieciach które opuściły hospicjum i żyją:

 

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali w prezencie książkę pomocna w rozwoju duchowym , w relacjach z pacjentami i w pracy z ciężko chorymi ; Koledzy Lekarze (Abp Henryk Hoser, WSL 2022, opr. G. Rybak) zawierającą przemówienia i homilie do lekarzy i środowiska medycznego, które abp Henryk Hoser (27.XI.1942-13.VIII.2021) kierował osobiście do medyków na licznych spotkaniach.

Koledzy lekarze – przemówienia i homilie do lekarzy i środowiska medycznego

cała prezentacja przedstawiona na spotkaniu:

Prezentacja Hospicjum dla Dzieci. WHD mgr Jolanta Słodowy