27.05.2020 Etyka a praca, prymat Boga i Jego praw w życiu lekarza, ks.W.Duda

W środę 27.maja 2020 na Msza św. o godz. 18:30 w Kościele św. Zygmunta zgromadziła lekarzy OM KSLP  ,wraz  ze sprawującym  Eucharystię ja Duszpasterzem Warszawskiej Służby Zdrowia  i Dyrektorem  Hospicjum Domowego na Bielanach,  ks. Władysławem Duda,. Po Mszy świętej ok . g. 19:  15  Ks.W.Duda wygłosi ł w Kościele Konferencje pt  Etyka  a praca, prymat Boga i Jego praw w życiu lekarza, w nauczaniu św.Jana Pawła II, w oparciu o Kartę Pracowników Służy Zdrowia :

Temat dzisiejszego spotkania „Etyka a praca, prymat Boga i Jego praw w życiu lekarza, w nauczaniu św. Jana Pawła II, był wielokrotnie poruszany w związku z 100 rocznica urodzin Jana Pawła II, który ustanowił Światowy Dzień Chorego, spotykał się z chorymi, lekarzami Temat jest znany, ale warto podsumować to zagadnienie w oparciu o pierwsze wydanie Karty Pracowników Służby Zdrowia z 1995 r. (Karta Pracowników Służby Zdrowia – 1995, dokument Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Watykan), które jest opracowane w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II podając 9 punktów omawiających zasady etyki. Ks. Władysław Duda omówił poszczególne punkty etyki pracownika służby zdrowia, nie tylko ważne dla lekarzy, ale wszystkich. ….          Prelekcja ks W Duda , 27.05.2020

Pani doktor Anna Gręziak , Prezes Honorowy KSLP  uzupełnieniu tematu etyki lekarskiej przypomniała stanowisko KSLP z 2003 roku w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej:

stanowisko KSLP w sprawie Kodeks Etyki Lek. dr Anna Greziak

….W obliczu szerzącego się relatywizmu etycznego i permisywizmu moralnego, – wobec prób negowania potrzeby formułowania i stosowania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej, – w obliczu dyskusji o dopuszczalności zabijania nienarodzonych dzieci z tzw. przyczyn społecznych, wykorzystywania ludzkich embrionów do celów badawczych i tzw. terapeutycznych, klonowania człowieka, eutanazji, – w sytuacji, gdy milcząco zakłada się, że wykonawcą tych procedur będzie lekarz oświadczamy:

  • Przyznając, że sumienie każdego człowieka jest dla niego prawomocną normą w ocenie postępowania uważamy, że sumienie jednostki nie może być jednak uznane za ostateczną wyrocznię w dziedzinie moralności.
  • „Osąd sumienia trzeba poddać autorytetowi prawdy – zasadom moralności obiektywnej i uniwersalnej opartej na prawie Bożym”. 
  • Uważamy dalej, że normy i zasady etyczne powinny uprzedzać i wpływać na kształt prawa stanowionego, zgodnie z nauczaniem Kościoła,…

Prezes OM KSLP Prof. Bogdan Chazan dziękując w  imieniu zebranych za refleksję o etyce zawodu podkreślił wagę publikacji takich wypowiedzi na łamach stron internetowych KSLP, prasy medycznej Pulsu ,ze względu na ważne słowa o powołaniu, misji, konieczności bezpośredniej relacji lekarza z pacjentem .

Po Mszy św. przed Kościołem,rozprowadzana była nowa publikacja „Za nim zastosujesz antykoncepcje porozmawiajmy „(G. Rybak, A.Dziubak, WSL 2020)  – pomocna w etycznym wykonywaniu zawodu.