16.09.2016 Opinia KSLP o projekcie Ustawy o prawach kobiet

Przekazaliśmy 16 września 2016 r  panu Marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu naszą opinię na temat projektu Ustawy „o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie” Komitetu „Ratujmy Kobiety” w związku z zawartymi w niej określeniami niezgodnymi z aktualną wiedzą medyczną o rozwoju wewnątrzmacicznym dziecka, zasadami etyki, w tym etyki i deontologii zawodów medycznych oraz psychologią rozwoju dziecka.

Opinia KSLP dotycząca projektu Ustawy o prawach kobiet dla Marszałka Kuchcińskiego