Deklaracja przystąpienia

Serdecznie zapraszamy lekarzy i studentów zainteresowanych wstąpieniem do Oddziału Mazowieckiego KSLP i prosimy o zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia i sposobami działania :

Statut  Stowarzyszenia KSLP : Statut KSLP 2011

Stowarzyszenie realizuje zadania m.in. poprzez:

  • współdziałanie ze strukturami Kościoła, zwłaszcza Duszpasterstwem Pracowników Służby Zdrowia w systematycznej pracy nad formacją duchową i intelektualną swych członków;
  • współpracę z krajowymi organizacjami katolickimi, w tym stowarzyszeniami innych grup zawodowych oraz z Samorządem Lekarskim;
  • współpracę z zagranicznymi, katolickimi stowarzyszeniami lekarskimi;
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych, gospodarczych, naukowych i informacyjnych, zgodnych z celami Stowarzyszenia;
  • czynny udział członków Stowarzyszenia w życiu publicznym.

Deklaracja przystąpienia:                    

Prosimy o kontakt: mailowy:  kslp@kslpmazowsze.pl, i  osobisty z Zarządem KSLP Oddział Mazowiecki bł.dr Ewy Noiszewskiej w ramach spotkań Oddziału  Mazowieckiego KSLP  (IV środa miesiąca godz.19:00, Parafia św.Zygmunta, Warszawa-Bielany,Plac Konfederacji 55,sala św.Rodziny)  – z wypełnionym formularzem deklaracji przystąpienia:

Deklaracja przystapienia do Stowarzyszenia KSLP