Informacje ogólne

Sekcja Studentów i Młodych Lekarzy powstała  9.04.2017  w Warszawie z ramienia  Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej.

Pierwsze spotykania odbywały się w  Domu Parafialnym przy Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu w Warszawie ,ul. Rozwadowska 9/11. z udziałem  Delegata KSLP OM jako koordynatora spotkań.

Kolejne spotkania w Szpitalu Bródnowskim , przy ul Kondratowicza 8, z Mszą świętą w Kaplicy Szpitalnej im. Matki Teresy z Kalkuty. Kapelan Szpitala Bródnowskiego, ks dr Arkadiusz Zawistowski, jest Krajowym Duszpasterzem Słuzby Zdrowia.

Od tego roku jest również możliwość udziału w spotkaniach OM KSLP na Bielanach – na tyłach Parafii św.Zygmunta, w Bibliotece Parafialnej (lub w Sali im. Św. Rodziny (wejście od ul. Daniłowskiego) w IV środy miesiąca (http://www.kslpmazowsze.pl/)
Pragniemy stworzyć przestrzeń integracji Studentów i Młodych Lekarzy oraz możliwość spotkania znakomitych Prelegentów, Lekarzy, Duchownych itd. przybliżających nam treści, o które trudno na studiach medycznych, a które dla lekarza wkraczającego na ścieżkę zawodową są bardzo potrzebne.

Naszym celem jest również współpraca z innymi organizacjami katolickimi-medycznymi, które mają zbieżne z naszymi – priorytety. Za jedną z takich właśnie organizacji uważamy Koło Terenowe ASK Soli Deo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, z którym to Kołem rozpoczęliśmy bliską współpracę i szybką wymianę informacji w marcu 2018 roku. Serdecznie zapraszamy.

Delegat KSLP OM – lek. Grażyna Rybak –  grazyna.rybak@op.pl   tel. 604-935-427