21.03.2020 Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu Służby Zdrowia i chorych z prośbą o ustanie pandemii Covid 19

W sobotę 21.03,2020 r. odbył się w Radomiu Wielkopostny Dzień Skupienia Służby Zdrowia. Ze względu na epidemię COVID 19 –  tylko przedstawiciele służby zdrowia spotkali się w małym gronie na modlitwie na różańcu, odmawiając tajemnice bolesne przed Najświętszym Sakramentem i relikwiach św. Jana Pawła II i św. Faustyny  o godz. 11.30 w parafii Miłosierdzia Bożego na Jeżowej Woli w Radomiu.

Uczestnicy odśpiewali suplikację ” święty Boże ,święty mocny ”  i odmówili Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu przed Msza Św.o 12:00 Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia ks. Konrad Wójcik zachęca do duchowej łączności, przez odmówienie Aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu:

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II.

Do Ciebie z pokorą wołamy! Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu w niebie.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle, módl się za nami. Św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

Amen.