Zweryfikowana naukowo wiedza o COVID 19

Epidemie zawsze wywoływały reakcje społeczne  zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Obecna epidemia zakażeń koronawirusem z Wuhan pokazuje, że zbyt często dominują emocje, strach, panika i powielanie informacji bez weryfikacji ich wiarygodności.  To prowokuje wiele działań nieracjonalnych. Jako lekarze nie możemy sobie na takie zachowania pozwolić.

Dlatego pod nadzorem merytorycznym prof. Tomasza Smiatacza, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed, publikujemy informacje o COVID-19 oparte na zweryfikowanej naukowo wiedzy oraz schematy postępowania opracowane przez światowe,europejskie i polskie instytucje eksperckie. Dziękujemy  za udostępnienie tej informacji  i czujność lekarska  pani dr Marii Smereczyńskiej i prof.Alinie Midro .

Informacja-dla-lekarzy covid 19

Najnowsze informacje o diagnostyce :

Kompendium wiedzy: DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA SARS-COV-2 okiem specjalisty-genetyka molekularnego

Zespół badawczy z Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem prof. Marcina Drąga rozpracował enzym ważny dla działania koronawirusa SARS-CoV-2. Ten enzym tnie białka w wirusie, umożliwiając mu tym samym przeżycie. Znalezienie leku hamującego aktywność tego enzymu sprawi, że „praktycznie zabijemy koronawirusa”. W procesie replikacji wirusów biorą udział tzw. proteazy, czyli enzymy, które rozcinają białka na krótkie aminokwasy i peptydy. Prof. Marcin Drąg od wielu lat zajmuje się badaniem takich proteaz za pomocą nienaturalnych aminokwasów. Informacje zdobyte przez polskich naukowców ułatwią poszukiwanie leku na COVID-19.  Ta publikacja naukowa jest wciąż recenzowana, ale Polacy za darmo udostępnili już swoje wyniki naukowcom z całego świata. Prof. M. Drąg powiedział: To jest prezent z mojego laboratorium dla wszystkich zainteresowanych. 

Badacze z Polski rozpracowują koronawirusa. Pojawiają się pierwsze leki