18 XII 2019 Spotkanie przedświąteczne lekarzy Oddz. Mazowieckiego KSLP

Tradycyjnie spotkanie przed Świętami Bożego Narodzenia  Oddziału Mazowieckiego KSLP odbyło się  w Sali Świętej Rodziny w Kościele Środowisk Medycznych Warszawy,przy stole z Relikwiami błogosławionej dr Ewy Nojszewskiej Patronki Oddziału, której męczeńska śmierć – dzień narodzin dla Nieba wspominamy co roku 19 XII . Po pieśni  adwentowej Marana Tha, przyjdź Jezu Panie , Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia Ks. Władysław Duda odczytał fragment z Apokryfów o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa , w tłumaczeniu ks. prof.Marka Starowiejskiego.

  

Duszpasterz lekarzy  przedstawił prezentację dotyczącą symboli  wiary chrześcijańskiej widocznej na ikonach, które przedstawiając Narodzenie Pana Jezusa zbliżają nas do symboli męczeństwa Chrystusa Pana. Symbolika Narodzenia zapowiada męczeństwo Chrystusa. Czarna jaskinia  jest nawiązaniem do Szeolu, zstąpienia Chrystusa do piekła z którego swoim Zmartwychwstaniem wydobywa nas tak jak Adama i Ewę. Chrystus w jaskini jest okręcony tak jak całunem po śmierci

Dzieciątko Narodzone leży w sarkofagu , jak w grobie.  Józef nie jest przy Maryi co podkreśla Boskie a nie ludzkie ojcostwo Chrystusa. Trzej królowie – są bezpośrednim nawiązaniem do trzech Maryj, które poszły do grobu.

Trzej Królowie symbolizują narody pogańskie.

Ks. Duda odczytał Apokryf Zwiastowania Józefowi we śnie, zapowiedź anioła, że Maryja urodzi Zbawiciela:

Apokryfy- opowiadania, które rozszerzają nasze pojecie o  zgodzie – fiat Maryi, tragedii Józefa, reakcji ludzi.

Apokryf o narodzeniu i położnych

 Apokryf o  św. Józefie

Odpoczynek Józefa i Maryi pod palmą daktylową.

Apokryf o spacerze w upał

Ks.Władysław Duda, przed wspólnym dzieleniem się opłatkiem  i udzieleniem na koniec spotkania błogosławieństwa relikwiami bł dr Ewy Noiszewskiej, złożył zebranym życzenia:  życzę , aby w czas Bożego Narodzenia napełniało nas i opromieniało całe nasze życie to Światło Jezusa związane z Jego obecnością wśród nas By przemieniało naszą codzienność i rozjaśniało mroki problemów i trudności abyśmy mogli nieść to Światło Nagrodzonego w nas, zanosić Boga innym promieniując Nim w swojej rodzinie i miejscu pracy. . .

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:  Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pośpieszajcie, Przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,  A witając zawołali Z wielkiej radości:
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy Czekali, a Tyś tej nocy Nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana,  A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,  Wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i wina.