26.09.2019 ZAPROSZENIE na międzynarodową konferencję: Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona.

Ordo Iuris organizuje 26 września 2019 r. (czwartek)  Auditorium Maximum UKSW, w Warszawie w  Auli Roberta Schumana,  ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21,  wyjątkową międzynarodową konferencję na temat praw dziecka i rodziny, na którą serdecznie zaprasza. Będą znakomici eksperci z Polski i wielu krajów świata. Wśród prelegentów jest znany z obrony polskich rodzin w Norwegii konsul dr Sławomir Kowalski, referat przygotował też inicjator powstania konwencji prof. Tadeusz Smyczyński.

Mija 30 lat od przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka – zainicjowanej przez polskich ekspertów i skutecznie przeprowadzonej przez decyzyjne gremia ONZ.

Zgłoszenia i program na stronie:

https://prawadziecka.ordoiuris.pl/?sid=15858754&cid=000556&e=grazyna.rybak@op.pl&id=20663