9.06.2019 Doroczne V spotkanie Środowisk Medycznych Warszawy

W parafii Świętej Rodziny, już po raz piąty odbyło się spotkanie stołecznych środowisk medycznych, z inicjatywy Środowiska Medycznego Świętej Rodziny i Oddziału Mazowieckiego im. bł. dr Ewy Noiszewskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich .

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 9 czerwca 2019 r., sprawowana była Msza św. w intencji środowiska medycznego i chorych. Mszę św. koncelebrowali: ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia i kapelan szpitala bródnowskiego, ks. Arkadiusz Wójtowicz, Proboszcz Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, kapelan IMiDZ, i ks. prałat Andrzej Mazański, proboszcz zaciszańskiej parafii i opiekun Środowiska Medycznego Świętej Rodziny. Przy figurze Matki Bożej umieszczono na czas wspólnej modlitwy obrazy:  bł.dr Ewy Noiszewskiej , pierwszej błogosławionej polskiej lekarki,niepokalanki  oraz bł.Hanny Chrzanowskiej , krakowskiej pielęgniarki.

 Galeria zdjęć:  http://parafiaswrodziny.pl/galeria/wydarzenia/rok-2019/doroczne-spotkanie-rodowisk-medycznych-warszawy-9-06-2019-r-/

     

Niedzielną Mszę świętą ubogacił piękny śpiew  zespołu muzycznego  lekarskiej rodziny wraz  z dziećmi.

  Krajowy Duszpasterz Służby  Zdrowia ks. A.Zawistowski skierował do zebranych słowa homilii: 

Po Mszy św, i krótkiej modlitwie przed wizerunkami polskich błogosławionych- lekarki i pielegniarki, odbyła się prelekcja i dyskusja w domu parafialnym  i spotkanie lekarzy jako zwieńczenie tegorocznego cyklu konferencji medyków pn. „Nieustanne doskonalenie medycznego ducha”.  

Konferencja duszpasterza służby zdrowia ks. Arkadiusza Zawistowskiego pt: Kierownictwo duchowe.

cz1. Ks.A.Zawistowski- Przestrogi kierownika duchowego dla penitenta: (św. Jan z Avila, św.Jan Boży) kierownik obiektywizuje nasze subiektywizmy.

cz.2. Ks.A.Zawistowski- o działaniu według ducha św. prof Józefa Moscatiego. O łasce małżeństwa i możliwości czynienia dobra w każdym stanie . Kto jest kierowany może kierować innymi . O dr Wandzie Półtawskiej i ks.Karolu Wojtyle , o wiedzy o człowieku i potrzebie rozeznania duchowego kim jest człowiek. Prawdziwe kierownictwo duchowe , źródło łaski :”Przyjdź rano na Mszę świętą i przychodź codziennie”:

Po konferencji Prof. Bogdan Chazan poprowadził dyskusję, pytając jak znaleźć  kierownika duchowego:

 ks.Andrzej Mazański O rozróżnianiu poruszeń natury i łaski , o budowaniu trwałych budowli przez ducha swietego  na zgliszczach naszego budowania z poruszeń natury.Kierownik jest uległy wobec Ducha Świętego i widzi uległość penitenta wobec Ducha.

ks.Andrzej Mazański :O swoim doświadczeniu kierownictwa duchowego , rozwiązywaniu problemów teraźniejszych i otrzymywaniu światła na dalsze etapy życia:

prof.Bogdan Chazan o trudności prowadzenia lekarza przez kierownika , potrzeba wiedzy medycznej:

ks. Adam Kurowski o kompetencja kierownika duchowego i zdobywaniu doświadczenia:

ks. Arkadiusz Wójtowicz , o woli Bożej czyli miłości, o typach psychologicznych Lesena, o różnych szkołach kierownictwa duchowego. Etapy życia wewnętrznego – Mieszkania duchowe św Teresy z Avila.

Ks.Arkadiusz  Wójtowicz o towarzyszeniu penitentowi , chorobach duszy , darach charyzmatach, miłość i prof .Bogdan Chazan o wadze towarzyszenia lekarza w leczeniu pacjenta dla dobra jego duszy i ciała  oraz  dr Grażyna Rybak o potrzebie kierownictwa duchowego, które jest przestrzenią uczenia się jak usłyszeć Jezusa, Jego wolę w codziennym życiu.