31.05.2019 list KSLP do Kanadyjskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich

Skierowaliśmy list od KSLP do lekarzy Kanadyjskiej  Federacji Lekarzy Katolickich , zgromadzonych na dorocznej 11  konferencji w Toronto:

Drodzy Lekarze Katoliccy
Całym sercem popieramy działania Pani Mary Wagner- Niezłomnej Obrończyni Życia i jesteśmy zbudowani Jej piękną etyczną postawą. Mery naraża własne zdrowie i życie dla ratowania choćby jednego z tych najmniejszych, dopiero co poczętych istot ludzkich, będących pod sercem matki.Jezus mówi: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszychMnieście uczynili” (Mt 25,40).

17 kwietnia 2019r. Mery przyszła do kliniki aborcyjnej Everywoman’sHealth Center w Jej rodzinnym mieście Vancouver,aby kolejny raz bronić życia nienarodzonych dzieci.

Niestety, za uczciwe informowanie matek o cudzie życia, o innym niż zabicie wewnątrzłonowe„rozwiązaniu problemu niechcianego dziecka” i za próbę ocalenia życia ich dzieci, została zgodnie z prawem Kanady skazana na pobyt w więzieniu. Mery była już wiele razy więziona z powodu wejściu do Kliniki Aborcyjnej w Toronto i rozmowy z matkami w stanie błogosławionym.

My jako lekarze z Polski, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, wielokrotnie wspieraliśmy i dziękowaliśmy Mary za jej działania w obronie życia nienarodzonych,mając nadzieję na uratowanie przed zabójstwem wewnątrzłonowym choćby jednego dzieciątka oraz, że postawa Mery przyczyni się do zmiany kanadyjskiego prawa na chroniące życie.

Bardzo prosimy Was, Drodzy Koledzy – Lekarze Katoliccy, którzy jesteście świadomi, że każde życie jest darem Boga, o pomoc w tej trudnej sprawie.
Kochani, czy zechcecie podjąć  działania na rzecz ochrony życia nienarodzonych dzieci w Kanadzie?

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Niech Dobry Bóg Wam błogosławi

W imieniu lekarzy z Polski -Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prezes Dr Elżbieta Kortyczko
W-ce Prezes Prof. Alina Midro
W-ce Prezes Prof. Bogdan Chazan
Członek Dr Grażyna Rybak

List KSLP .31.05.2019, do lekarzy kanady ,Dear Catholic Doctors