22.05.2019 Rola modlitwy w kształtowaniu sumienia cz.1

Majowe spotkanie KSLP prowadził Dyrektor Hospicjum Warszawskiego.  Po Mszy św. o godz 18:00 w Kościele Środowisk Medycznych , spotkanie  w Sali Świętej Rodziny ,rozpoczął modlitwą Duszpasterz Warszawskiej Służby Zdrowia , Ks. Władysław Duda.   

cz1. Czym jest sumienie?  Jeżeli zrozumiemy, czym jest sumienie w życiu człowieka, to sami sięgniemy po odpowiednią modlitwę. Sumienie każdego z nas różni się. Są pewne ogólne zasady kształtowania sumienia. W teologii sumienie jest ściśle związane z wolnością osobistą. Sprawa sumienia jest precyzyjnie świetnie opracowana w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Paragrafy KKK 1776 -1802 szczegółowo mówią na temat sumienia. Od definicji sumienia, poprzez jego formowanie, wybory i sąd sumienia:

cz.2. Głos sumienia słyszany we wnętrzu człowieka: W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nadał , a któremu powinien być posłuszny. Głos rozbrzmiewa we wnętrzu człowieka nawołując go do czynienia dobra i unikania zła. Sumienie jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, w którym przebywa on sam na sam z Bogiem. Człowiek , który chce kształtować swoje sumienie musi przyjąć role autorytetu z wysoka, Boga. Dziś popularne jest, zwłaszcza w różnych sektach, że  człowiek jest sam dla siebie autorytetem, ale nie ma odniesienia do autorytetu z góry.

cz3. Iść za głosem sumienia: Człowiek powinien wiernie iść za tym co wie , że jest słuszne i prawe. Sumienie może odezwać się: przed dokonaniem czynu i wtedy wpływa na jakość jego wykonania, może odezwać sie w chwili wykonywania czynu i wtedy człowiek ma szansę zmienić to co robi, albo może odezwać się już  po wykonanym czynie i wtedy pozostaje tylko żal.Na każdym etapie ważna jest ta rola sumienia; zarówno przed , w trakcie jak i po, bo ono wpływa na następne nasze czyny.

cz.4 Rozpoznawanie poprzez sumienie: Przez sąd swego sumienia, człowiek postrzega i rozpoznaje nakazy prawa Bożego Jestem wezwany nieustannie do kształtowanie sumienia Jeżeli nie będę kształtował to nakazy Boże nie będą miały dla mnie znaczenia .Kardynał Newman , który został beatyfikowany wiele powiedział na temat sumienia.

 

cz.5 Kardynał bł. John Henry Newman (1801 – 1890) o sumieniu :List do Księcia Norfolk autorstwa kardynała Johna H. Newmana należy do najważniejszych wypowiedzi polemicznych w dyskusji nad kwestią sumienia. Napisany został jako głos w sporze wokół ogłoszenia w roku 1870 dogmatu o nieomylności papieża. Zdaniem bł. kard Newmana , sumienie pozwala rozpoznać obowiązek i daje nadzieję. Jest zwiastunem Tego, który nami kieruje .Sumienie jest pierwszym, ze wszystkim  namiestników Chrystusa.

cz.6 Św.Jan o sumieniu:

  

cz.7 O działaniu Kapelana w zgodzie ze swoim sumieniem

cz.8 Dr Alicja Moszczyńska – słowa bł. s.Ewy Noiszewskiej o sumieniu:

cz.9  Ks.Duda i dr Grażyna Rybak -nasze plany a głos sumienia: