11-13.04.2019 Rekolekcje wielkopostne Służby Zdrowia w Kościele S.Wizytek

Duszpasterz Warszawy ks.Władysław Duda rozpoczął Mszą św. tradycyjne rekolekcje wielkopostne służby zdrowia w Kościele Wizytek.

Rekolekcjonista O.Wojciech Drążek jest kapłanem ze Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill (łac. Congregatio Missionariorum de Mariannhill – CMM). Jest  to katolickie misyjne zgromadzenie zakonne, założone w 1882 r. przez Opata Franciszka Pfannera, z opactwa trapistów Mariannhill w Afryce Południowej (RPA). Papież Pius X oddzielił dekretem Opactwo Mariannhill od Zakonu Trapistów, (2.02.1909) dając początek Zgromadzeniu Misjonarzy z Mariannhil, które zostało oficjalnie zatwierdzone 21.03.1936. Duchowość zgromadzenia oparta jest na regule św. Benedykta, a jego celem jest wzmacnianie świadomości misyjnej Kościoła poprzez modlitwę, pracę i obecność. W 1995 zgromadzenie powróciło do Polski,  istnieje jeden dom zgromadzenia w Czeladzi.

 

HOMILIA czwartek 11.04.2019 O.Wojciech Drążek: O podstawowej drodze duchowej , o obecności Boga.

 

KONFERENCJA czwartek cz.1 Metanoia – przemiana to owoc działania Bożego we mnie:

KONFERENCJA czwartek cz. 2 – modlitwa głębi , poświęcenie chwili ciszy na spotkanie z Bogiem :

 

HOMILIA sobota 13.04.2019 O.Wojciech Drążek

 

Po komunii świętej zebrani zostali zaproszeni przez ks. Rekolekcjonistę do trwania kilka chwil w ciszy aby Boga , którego właśnie przyjęliśmy dopuścić  do naszego wnętrza i doświadczenia.

 

KONFERENCJA sobota 13.04.2019 cz 1. 

KONFERENCJA sobota 13.04.2019 cz 2. 

 

Była okazja do 10 minut cichej modlitwy głębi zakończonej wspólną modlitwą:  Ojcze nasz. Ostatnie wskazówki O.Wojciecha ostrzegały, że Bóg na drodze modlitwy będzie nam odbierał nasz podpórki, przyzwyczajenia, ułatwienia, będzie wytracał nas w pewności, by zaprosić nas do subtelniejszej relacji ze Sobą , a do tego potrzebne nam jest  otwarte serce i otwarty umysł.

Zalecana przez O W.Drążka lektura: Otwarty umysł otwarte serce  kontemplacyjny wymiar Ewangelii, o. Thomas Keating OCSO, ISBN: 978-83-7919-042-3

 Modlitwa głębi, której źródła biblijno-teologiczne oraz sposoby praktykowania opisuje ta książka, jest jedną z dróg wewnętrznej przemiany i otwierania się na kontemplacyjny wymiar  Ewangelii.
….modlitwa jest bardziej relacją niż czynnością, wtedy rodzi się pytanie, jak ją przeżywać i praktykować, aby pogłębiała więź z Bogiem. Pojawia się wówczas potrzeba ciszy, która – jak pisze o. Thomas Keating – „ jest ojczystym językiem Boga, a wszystko inne jest tylko kiepskim tłumaczeniem”.  Cisza ta umożliwia spotkanie, które zmienia nasze serce, otwiera nasz umysł i czyni nas nowym człowiekiem na wzór Chrystusa. Modlitwa staje się przestrzenią zgody na to, aby zostać przemienionym. Przemiana umysłu i serca sprawia, że zamysł Boży jawi się jako oczywisty, lecz nie w efekcie naszych zdolności i wysiłków, tylko dzięki pokorze prostego, codziennego trwania w obecności Boga i nieustannie odnawianej zgodzie na Jego działanie w głębi serca.