30.03.2019 VIII Konferencja Ból i cierpienie: Niepełnosprawność i kalectwo

Ks.dr hab. Dariusz Pater , prof.UKSW zorganizował, wspólnie  z OIL w Warszawie i radomskim kołem KSLP,  już po raz ósmy konferencję z cyklu: Ból i Cierpienie , poświęconą problemom niepełnosprawności. Zostaliśmy zaproszeni do ubogacenia konferencji w publikacje etyczne dla osób towarzyszącym chorym i cierpiącym . Delegat naszego oddziału prof.Jerzy Jurkiewicz (Prezes Polskiego Towarzystwa lekarskiego) przewodniczył pierwszej sesji konferencji .

 

 

Delegat OM KSLP lek.Grażyna Rybak , posługiwała przy stoisku z książkami, udostępniając opublikowane w 2018 r. notatki duchowe i życiorys naszej patronki bł. dr Ewy Noiszewskiej („Stetoskop i habit”) oraz serię publikacji pt:  „Idąc za przykładem świętych lekarzy”

 

Oddział Mazowiecki KSLP reprezentował prezes prof. Bogdan Chazan   oraz dr Hanna Michnowska

  

Prof.dr hab.med. Zdzisław Gajda (ur.1930 Kraków, Kierownik Katedry i Zakładu Historii Medycyny  UJ CM do 2000 r.) po rozmowie z prof.Chazanem i dr Rybak przekazał tekst swojego wykładu pt: Dar uzdrawiania-plusquam perfectum czy tempus praesens ( Dar uzdrawiania -czas zaprzeszły czy czas teraźniejszy) 

 

Była okazja do wysłuchania wykładu lek.Doroty Schmidt Pospuli (Kraków, UJCM) po lewej  pt. Portrety cierpieniem malowane, o historii życia pełnego cierpień, meksykańskiej malarki Fridy Kahlo, (907-1954) , która twórczo wykorzystała ból malując obrazy. Organizator Ks.Dariusz Pater zadbał o przepięknie podany catering przez uczniów i dyrekcję szkoły z Przysusze.