28.06.2018 Odpowiedz Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na list KSLP OM do Ministra Zdrowia

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź pana Ministra Marka Suskiego na  list wystosowany przez KSLP OM 18.04.2018 r. do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego ws. interwencji zmierzającej do przyspieszenia prac nad projektem obywatelskim  „Zatrzymaj Aborcję”. Odpowiedź zapewnia, że w parlamencie trwają prace nad ustawą, mająca  wyeliminować przesłankę eugeniczną, zezwalającą zgodnie z prawem na aborcje dzieci z ciężkim nieodwracalnym uszkodzeniem. Dziś 28 czerwca obchodzimy światowy dzień Fenyloketonurii – jednaj z wrodzonych chorób, z grupy ciężkich zaburzeń metabolicznych aminokwasów. Ta uwarunkowana genetycznie enzymopatia prowadząca do gromadzenia się w organizmie nadmiaru aminokwasu fenyloalaniny, jeszcze do niedawna mogłaby stanowić, tak jak wiele innych wrodzonych chorób, rozpoznawalnych prenatalnie, powód do  skorzystania z przesłanki eugenicznej w Ustawie. Obecnie, dzięki żyjącym pacjentom potrafimy dzieci z Fenyloketonurią, wywołana mutacja genu na chromosomie 12, zdiagnozować je testem przesiewowym w 1 dobie życia,  szybko rozpoznać chorobę i skutecznie ją leczyć dietą. Dzięki postępowi medycyny pacjenci z Fenyloketonurią mogą uniknąć ciężkiego upośledzenia umysłowego.

Odpowiedź na list KSLP OM z 18.04.2018 do Ministra Zdrowia.