Prof.Bogdan Chazan o Światowym Kongresie Lekarzy Katolickich w Zagrzebiu 2018

W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2018 r.odbył się w Zagrzebiu Kongresie FIAMC (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich). Hasło tegorocznego kongresu to „Świętość życia i zawód lekarza od  Humanae Vitae do Laudato Si”. Określono trzy cele tego zgromadzenia: Pierwszy to promocja świętości życia od zapłodnienia do naturalnej śmierci w otoczeniu etycznego relatywizmu, sekularyzmu i transhumanizmu. Jako drugi cel wybrano integrację wiary z praktyką lekarskiego powołania, jak to zostało określone przez Magisterium Kościoła w papieskich  encyklikach ogłoszonych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Postanowiono również dokonać przeglądu misji FIAMC jako międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego świeckich profesjonalistów medycznych działających zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Kongres poprzedzony był audiencją kierownictwa Federacji u Ojca Świętego. Papież zaapelował o jasne, jednoznaczne  świadectwo katolickich lekarzy, o ich uczestniczenie w dyskusjach bioetycznych, zabieganie o wolność sumienia. Franciszek powiedział, że lekarze nie mogą być jedynie wykonawcami woli chorych i pracodawców…'”

Światowy Kongres Lekarzy Katolickich 2018 B.Chazan