18.04.2018 List lekarzy do Ministra Zdrowia w trosce o życie pacjentów

Lekarze Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich napisali list do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego z prośbą o interwencję zmierzającą do przyśpieszenia w Sejmie prac nad Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję” List powstał 18.kwietnia, w dniu zapowiadanej przez Ministra ogólnonarodowej debaty na temat ochrony zdrowia w Polsce, która ma odpowiedzieć na pytania; „czego oczekują Polacy, czego oczekują pracownicy, właściciele, dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia” oraz „w jaki sposób środki przeznaczane na ochronę zdrowia wykorzystać racjonalnie i jak je ulokować, żeby „najwięcej pacjentów na tym skorzystało”  List powstał w dniu wspomnienia św. Ryszarda Pampurii,(1897-1930) włoskiego lekarza chirurga z Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego (bonifratrzy), który poświęcił swoje życie bezinteresownie życiu ciężko chorych. Słowa Ministra Zdrowia o tym, że „zdrowie jest priorytetem tego rządu”  i że „system jest po to, aby zabezpieczyć wszystkich nas, Polaków w tym systemie ochrony zdrowia”, budzą nadzieję. Napisany list jest głosem lekarzy w tej debacie i wyrazem naszych oczekiwań. Liczymy, że przyczyni się do realizacji zapowiadanego przez Ministra Zdrowia powstania długoletniego planu działań ; ”żeby zdrowie stało się tematem, który jest realizowany w sposób najlepszy dla pacjenta”

 Szanowny Panie Ministrze,                                                                        Warszawa   18.04.2018             

Zwracamy się z prośbą o interwencję zmierzającą do przyśpieszenia w Sejmie prac nad Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”

Obecna niespójna sytuacja prawna w najwyższym stopniu zagraża zdrowiu i  życiu pacjentów, ponieważ to życie odbiera. Uniemożliwia również uczciwe wykonywanie zawodów medycznych. Prowadzi do powstania dylematów moralnych u lekarzy, pielęgniarek i położnych, stwarza zagrożenie dla ich sumień.

W Polsce Konstytucja, w Art.38, zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Jednocześnie przesłanka eugeniczna, Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, umożliwia  zabijanie dzieci z rozpoznaną przed urodzeniem  niepełnosprawnością, wbrew Kodeksowi Etyki Lekarskiej (Art.2.), do którego przestrzegania zobowiązuje lekarzy Ustawa o wykonywaniu zawodu lekarza (Art.4). Mimo, że aborcja nie jest procedurą leczniczą NFZ kontraktuje i finansuje ze środków publicznych ten akt pozbawienia życia dziecka.

Uważamy, że rozpoznanie medyczne, nawet o trudnym rokowaniu, nie jest dla lekarza wskazaniem do zabicia chorego, mimo przyzwolenia w Ustawie. Klauzula Sumienia personelu medycznego, z której dostępnością są liczne problemy, nie ochroni wszystkich dzieci, których życie jest zagrożone, i nie rozwiąże kwestii świadomości społecznej, kształtowanej przez przepisy prawa. Ustawa naruszająca zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej, uderza w wizerunek lekarza i obarcza specjalistów ginekologii udziałem w śmiercionośnych procedurach wymuszonych kontraktami z NFZ.

Projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” z kwietnia 2017 zyskał poparcie 830.000 obywateli oraz pozytywną opinią sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nasze Stowarzyszenie  wyraziło dla niego poparcie w liście otwartym z dnia 28.06.2017. (http://kslp.pl/poparcie-inicjatywy-zatrzymania-aborcjii-eugenicznych/). Niestety dalsze prace nad tym Projektem odłożono, co przyczyniło się, od tego czasu, do utraty życia przez ponad 400 dzieci.  Po rezygnacji 21.03.2018 z prac nad Inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła w dniu 11.04.br wniosek posła Jana Klawitera o dopisanie tego Projektu do harmonogramu prac Sejmu.

Uważamy, że wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania chorych ludzi w prenatalnej fazie życia przyczyni się do rozwoju terapii przed i po urodzeniu oraz usprawnienia całościowej opieki medycznej nad pacjentami z wadą genetyczną.

Jesteśmy przekonani, że usunięcie przesłanki eugenicznej, z Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zaowocuje poprawą stanu zdrowia kobiet, uchroni chore dzieci przed barbarzyńskim traktowaniem w polskich szpitalach i przywróci powołaniu lekarskiemu jego właściwy wymiar.

Gorąco prosimy, aby Pan Minister przyczynił się do niezwłocznego podjęcia przez Sejm prac nad projektem ustawy łagodzącym prawo aborcyjne, korzystnym  dla  zdrowia i życia dzieci oraz matek a także zadbał o to, by NFZ finansował wyłącznie procedury lecznicze.

Prezes KSLP OM – prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan

Delegat KSLP OM – lek. med. Grażyna Rybak

( Do wiadomości:  parlamentarzyści, organizacje społeczne,media )

List lekarzy KSLP OM do Ministra Zdrowia Prof Łukasza Szumowskiego 18.04.2018.

List opublikowano w mediach:

Prawy .pl:
Strona Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia CZłowieka: