4.04.2018 List kondolencyjny KSLP dla męża śp. dr Agnieszki Pisuli

4.kwietnia 2018 r pożegnaliśmy dr n.med Agnieszkę Pisulę (lat 45), za którą od kilku miesięcy modliliśmy się wspólnie w środowiskach medycznych  OM KSLP i Środowisku Medycznym Świętej Rodziny, prosząc o dar powrotu do zdrowia i skutecznej terapii w sytuacji rozpoznanej w ciąży złośliwej choroby nowotworowej. Mszę św. w Kościele św. Feliksa na Marysinie Wawerskim odprawił Abp Henryk Hoser,biskup senior diecezji Warszawsko Praskiej , z wykształcenia lekarz.Po ceremonii pogrzebowej wręczyliśmy mężowi dr Agnieszki,  panu Tomaszowi  Ginter, w imieniu środowisk lekarskich, krótki list kondolencyjny:

Kondolencje KSLP i ŚMSR dla męża śp. dr Agniszki Pisula, p.Tomasza Ginter.docx