28.05.2024 List otwarty do Prezydenta Warszawy w sprawie decyzji o zdejmowaniu krzyży

Sz. P. Rafał Trzaskowski, Prezydent m. st. Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie Warszawy                                                 Warszawa 28 maja 2024                

Jesteśmy oburzeni podpisaniem w dniu 8 maja 2024 roku przez Pana jako Prezydenta Stolicy Polski, zarządzenia nr 822/2024 w sprawie wprowadzenia Standardów równego traktowania o usunięciu krzyża, obrazów świętych, wizerunków patronów i innych symboli religijnych ze ścian i biurek pracowników urzędów w całej Warszawie.

Czy ma Pan świadomość, że zarządzenie nr 822/2024 łamie Konstytucję Rzeczypospolitej, narusza i ogranicza wolność wyznania, narzuca mieszkańcom stolicy działania wbrew ich sumieniu oraz ignoruje tradycję chrześcijańską naszego narodu?

Na podstawie jakiego prawa podjął Pan działania atakujące osobistą wolność wyznania, którą gwarantuje Konstytucja RP, zapewniając każdemu w art. 53 wolność sumienia i religii, obejmującej także prawo do publicznego uzewnętrzniania własnej religii w różnych formach? Czy pamięta Pan orzeczenie Sądu Najwyższego z 1990 roku po bezprawnym zwolnieniu z pracy kobiety pracującej w warszawskiej przychodni, której przełożony nakazał zdjęcia krzyży w pomieszczeniach zakładu pracy? Sąd uznał, że symbolika krzyża jest „pozytywna dla kultury nie tylko chrześcijańskiej, lecz wręcz ogólnoludzkiej”.

Zarządzenie nie ma nic wspólnego z  troską  o neutralność światopoglądową państwa czy uczucia osób niewierzących ale jest jawną promocją poglądów ateistycznych. Dlaczego usiłuje Pan narzucać innym poglądy ateistyczne? Dlaczego atakuje Pan prawa zwykłych pracowników i niszczy wielowiekową polską tradycję szacunku dla wierzących? Katolik nie może i nie chce ograniczać swojej wiary sprowadzając ją wyłącznie do chodzenia do kościoła w niedzielę (jak chciałyby osoby o poglądach lewicowych), ale ma obowiązek żyć zgodnie z wyznawaną wiarą w domu i w pracy, strzec jej przykazań. Dlatego potrzebuje obecności krzyża, który tą wiarę wzmacnia i stanowi jej zewnętrzny wyraz.

Krzyż jest nie tylko znakiem religijnym ale także symbolem naszej kultury i tożsamości narodowej, którą pięknie określił poeta Karol Baliński (1817-1864) słowami: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem” [1].

Krzyż jest symbolem wartości uniwersalnych oraz Polski suwerennej i chrześcijańskiej. Krzyż był znakiem męczeństwa Polaków w walce narodowościowej, jednoczył i scalał Polaków w czasach Solidarności i był symbolem sprzeciwu wobec dyktatury komunistycznej. Nasz znany na całym świecie Rodak -Papież Święty Jan Paweł II, mówił z dumą: „Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”. (Zakopane, 6 czerwca 1997)

Jakim celom, jakim wartościom ma służyć usuwanie krzyża z przestrzeni publicznej w naszym kraju? Takie działania podejmowali jedynie wrogowie Polski by niszczyć naród.

Krzyż w szpitalu, w przychodni, w gabinecie lekarskim, czy w kaplicy jest niezwykłym wsparciem duchowym i psychologicznym dla pacjenta zmagającego się z cierpieniem. Komu zależy na tym by pozbawiać pacjentów przebywających w przestrzeni publicznej takich znaków pomocy i wsparcia?

Protestujemy, wobec atakowania znaku krzyża  i przymusu wykonywania zarządzeń niezgodnych z konstytucją, naszą wiarą i własnym sumieniem.

Domagamy się od Prezydent m. st. Warszawy odwołania zarządzenia nr 822/2024.

Przypominamy, że: krzyż, będący znakiem chrześcijaństwa, na trwałe stał się dla wszystkich Polaków, bez względu na wyznanie, symbolem powszechnie akceptowanych wartości uniwersalnych, a także dążenia do prawdy, sprawiedliwości i wolności naszej Ojczyzny”[2], Dlatego „wszelkie próby zakazania umieszczania Krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową”.

W imieniu Lekarzy Oddziału Mazowieckiego i Ziemi Radomskiej

Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Katolickiego Stowarzyszenia Diagnostów Laboratoryjnych:

  •  Dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Prezes Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
  • Dr Andrzej Niemirski, specjalista medycyny rodzinnej, Prezes Oddziału Ziemi Radomskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
  •  Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii położnictwa, Sekcja Ginekologiczna  Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
  •  Dr n. med. Elżbieta Puacz, specjalista mikrobiologii i zdrowia publicznego, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Diagnostów Laboratoryjnych,

LIst otwarty OM KSLP do Prezydenta Wa-wy ws. decyzji o zdejmowaniu krzyzy 28.05.2024)

[1] Karol Baliński, Śpiewakowi Mohorta bratnie słowo, Londyn 1856, s. 15 [dostęp 2021-08-10].

[2] Uchwała Senatu z 4 lutego 2010 roku, w „w sprawie poszanowania Krzyża”