16.05.2024 Wysłuchanie publiczne w Sejmie ws. aborcji

Lekarze KSLP opowiedzieli się za ochroną życia dzieci i zdrowia kobiet podczas wysłuchania publicznego w Sejmie przed  Komisją Nadzwyczajną ds. projektów ustaw aborcyjnych.

Do udziału w wysłuchaniu zgłosiło się 367 osób w tym reprezentantów 30 organizacji zabierając w ciągu ponad 8 godzin głos w sprawie proaborcyjnych  poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 176), o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177), o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223), o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224)

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wypowiedziała się w czasie  wyznaczonych dla organizacji 4 minut dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii, Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP:

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE,16.05.2024 SEJM RP.Grażyna Rybak KSLP

Ważne przesłanie w czasie 2 minut wyznaczonych dla osób indywidualnych przekazała dr Malina Świć, młoda lekarka w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, w obronie życia dzieci z wrodzonymi wadami:

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE. 16.05.2024 Sejm. Malina Świć   

… Niepełnosprawni, chorzy, niesamodzielni powinni być otaczani opieką i troską, a  nie zabijani. Od cierpienia, choroby, a także śmierci nie da się uciec, tak dyskretnie i po cichu  usunąć chorego wraz z chorobą… choć obecnie są to bardzo niepopularne tematy.  Występuję tu w obronie nienarodzonych jeszcze ludzi także jako lekarz.  Nie mogę pogodzić mojej profesji i etyki zawodowej z koniecznością współudziału w zabijaniu pacjentów. Osoby z wadami wrodzonymi i chorobami uwarunkowanymi genetycznie są moimi pacjentami.  Przekonałam się jak wielkim wsparciem mogę być dla matek oczekujących dziecka z wadą wrodzoną jako lekarz z Zespołem Turnera.  Wzywam Posłów do odrzucenia aktów prawnych, które miałyby zalegalizować i ułatwiać możliwość eugenicznego usuwania z naszego narodu tych, którzy potrzebują opieki i którzy sami nie mogą się bronić…

W wysłuchaniu wypowiedziała się także dr.n.med Elzbieta Puacz, prezes Katolickiego Stowarzyszenia diagnostów Laboratoryjnych.

16.05.2024 WYSŁUCHANIE PUBLICZNE, Sejm dr n.med. Elżbieta Puacz, Prezes KSDL

Każda zaś aborcja, ma na celu przerwanie i definitywne zakończenie życia tak rozwijającego się człowieka. Chcąc zatem rozmawiać racjonalnie o aborcji, nie można jej odrywać od pytania o ochronę życia ludzkiego – każdego życia ludzkiego. Jeśli ochronę człowieka na którymś z jego etapów rozwojowych uzależnimy od decyzji większości, nie będziemy mogli bronić życia człowieka przed decyzją większości również na innych etapach jego rozwoju.  Społeczeństwo nie jest informowane o prawdziwej biologicznej naturze nienarodzonego dziecka często nazwanego tylko embrionem, zarodkiem i płodem – bez dodania ludzkim. Nie ukazuje się faktów, tego czym w rzeczywistości jest aborcja, bo to jest zbyt traumatyczne dla odbiorcy. Widzimy istną zmowę milczenia o biologicznym początku życia ludzkiego. Rozwój embriologii w tym fetologii, pozwolił nam badać embrion i płód ludzki. Wszystkie badania stwierdziły, że nienarodzona istota ludzka posiada cechy nie odróżniające jej od nas i potwierdziły, że jest integralną częścią społeczności ludzkiej. Zniszczenie żyjącej istoty ludzkiej nie stanowi żadnego rozwiązania kwestii społecznych a jest to przemoc wobec najbardziej bezbronnych istot ludzkich i jest przejawem szczególnego okrucieństwa.

dr Grażyna Rybak, specj. pediatrii, Prezes OM KSLP.

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE,16.05.2024 SEJM RP.Grażyna Rybak KSLP 

 Zabrakło czasu by wypowiedzieć wszystkie zapisane słowa –  „... Tzw. „bezpieczna aborcja” farmakologiczna to bóle brzucha i głowy, wymioty, zaburzenia krzepnięcia krwi i  krwawienia, powikłania sercowo – naczyniowe i zgony. Środki wczesnoporonne u dziecka, które przeżyje, mogą wywołać poważne wady rozwojowe.  Proponowane środki „dzień po” na ogół nie zapobiegają poczęciu. Działają na już poczęty w jajowodzie nowy organizm. Blokują jego dalszy rozwój i życie uniemożliwiając mu zagnieżdżenie się w macicy. Zarodek ginie z braku odżywiania. Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał w Polsce w 2020 r. stosowanie preparatu uliprystalu w dawce 5 mg. Udostępnianie nastolatkom tabletek EllaOne w dawce 6 razy wyższej tej substancji naraża je na kilkadziesiąt działań niepożądanych, które  Ministerstwo Zdrowia zgłosiło do Europejskiej Bazy, w tym krwotok,  bóle brzucha i głowy, zaburzenia hormonalne i płodności.  Lekarz przede wszystkim nie szkodzi. Może pomóc także kobietom, które zmieniły decyzję o aborcji już po zażyciu pigułki.  Dr Dermont Kearney, brytyjski kardiolog opracował metodę odwracającą działanie pigułki aborcyjnej. Uratował 32 dzieci kobiet, które chciały zrezygnować z farmakologicznej aborcji.  Badania dowiodły, że odwrócenie działania Mifepristonu za pomocą wysokiej dawki progesteronu jest bezpieczne i skuteczne W trosce o zdrowie kobiety i życie dzieci trzeba mówić prawdę o leczeniu odwracającym aborcję farmakologiczną by lekarze, którzy chcą realnie wspierać kobiety mogli to czynić także w Polsce. To jest standard pomocy kobiecie w trudnej sytuacji, godny legislacji i upowszechnienia.  Proponowane w ustawie zabijanie dzieci z wrodzonymi wadami, nie ma nic wspólnego ze świadomym rodzicielstwem. To propagowanie eugenicznego myślenia, uznanie, że życie niektórych ludzi nie jest warte życia. Rolą lekarza jest usunięcie choroby a nie chorego pacjenta! Ciąża nie jest chorobą. Coraz więcej chorób można leczyć w łonie matki: wadę serca płodu, rozszczep kręgosłupa, wodogłowie. (…) Nieludzka  propozycja  aborcji do 9. miesiąca ciąży w przypadku wady letalnej jest wstępem do legalizacji eutanazji.”..

Dr Barbara Antoniak, specjalista ginekologii i położnictwa, indywidualnie reprezentowała  Sekcję Ginekologiczną KSLP i wzywała do odrzucenia proponowanych ustaw, powołując się na swoje sumienie, Kodeks Etyki Lekarskiej,  oraz wiedzę medyczną  po 32 latach pracy oraz relacje matki i ojca dziecka z rozwijającym się w łonie człowiekiem. Podkreśliła, że aborcja wprowadzana już przez Lenina i Hitlera miała na celu osłabić społeczeństwa, właśnie tę niepowtarzalną relację miłości.  Pytała – na czym zależy projektodawcom takiej ustawy? …Projektodawcy twierdzą, że działają dla dobra kobiet – jakich kobiet? Abortowanych? Czy ich matek, które po aborcji nadal są matkami tylko martwych już dzieci?” …

16.05.2024 WYSŁUCHANIE PUBLICZNE, w sejmie dr Barbara Antoniak

Mariola Sienkiewicz, położna , z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich , powiedziała:

(…) Dla nas przykładem jest polska położna, Stanisława Leszczyńska, która pracując jako więźniarka w obozie Auschwitz – Birkenau odmówiła dr Mengele uśmiercania nowo narodzonych dzieci. Odmówiła wykonania rozkazu dr Mengele, choć wiedziała, że za to grozi jej śmierć.  Powtarzała: ,, Nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci!”  Stanisława Leszczyńska zostawiła krótki testament dla każdej i każdego z nas:  ,, Jeżeli w mej Ojczyźnie – mimo smutnego z czasów wojny doświadczenia – miałyby dojrzewać tendencje skierowane przeciw życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, wszystkich uczciwych matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli w obronie życia i praw dziecka. W obozie koncentracyjnym wszystkie dzieci – wbrew wszelkim przewidywaniom – rodziły się żywe. Natura, przeciwstawiając się nienawiści, walczyła o swoje prawa uparcie, nieznanymi rezerwami żywotności. Natura jest nauczycielką położnej, Razem z nią walczy o życie i razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie -uśmiech dziecka.”   16.05.2024, Wysłuchanie publiczne w SEJMIE Poł. Mariola Sienkiewicz

Z oddziału Mazowieckiego KSLP, indywidualnie  w wysłuchaniu w Sejmie wzięły udział także  inne lekarki:

Dr Anna Michnowska, lekarz

Dzień dobry państwu.  Państwo posłowie, szanowni  państwo na początek cytat sprzed kilkudziesięciu    lat:  „Życie człowieka nie jest prywatną sprawą jego rodziców,  matki,  ani ojca,  ponieważ nowa  istota ma prawo  do bytu i nikt  nie może jej  skazywać na  śmierć,  a władza publiczna  nie może dać nikomu  prawa dysponowania  cudzym życiem  wbrew  właścicielowi  tego życia,  którym jest dziecko  nienarodzone,  które przychodząc na świat  samo bronić się  nie może.  Obrony życia nie  można zawężać  do wymiaru przekonań religijnych.  Jest to obowiązujące  wszystkich bez  wyjątku  prawo  naturalne,  podstawowe.  Człowiek ma prawo do życia,  ponieważ  jest człowiekiem”.    Jak państwo myślicie, kto to powiedział?   Kardynał Stefan Wyszyński. Występuję dzisiaj jako lekarz przed wami, jasno sprzeciwiając się procedurze aborcji  w Polsce.  Natomiast jeżeli chodzi o moje zdanie dotyczące tematu dzisiejszego, ponieważ nie jestem ginekologiem-położnikiem,  chociaż też jestem lekarzem,  posiłkować się będę opinią koleżanki ginekologa-położnika, z której opinią się po prostu utożsamiam: . Od 30 lat będąc lekarzem położnikiem-ginekologiem spotyka się z tak zwanym kryzysem prenatalnym. Wiem, że właściwe medyczne wsparcie kobiet jest  kluczowe w podejmowaniu decyzji.  Mówię to w imieniu tych odważnych kobiet,  którym miałam zaszczyt towarzyszyć do narodzin ich dziecka,  mimo proponowanej aborcji w związku z zagrożeniem życia matki lub dziecka.  W  czasie tych lat  mojej pracy  nie wykonywano już w Polsce aborcji na życzenie natomiast doświadczenie

Dr n. med. Małgorzata Kępińska, specjalista pediatrii i neonatologii, delegat OM KSLP.

…Szanowni państwo, szanowna Komisjo,  Małgorzata Kępińska, neonatolog. Jako lekarz  pediatra, człowiek, domagam się odrzucenia wszystkich ustaw przeciwko życiu ,tak to oceniam.  Dziękuję,  że tutaj  wspomniano naszego patrona dnia  dzisiejszego  Andrzeja Bobolę,  który  oddał  życie za wiarę.  Mam nadzieję,  że będzie nam  przewodniczył,  mimo tych wszystkich trudności  i mówienia w ciągu dnia  o tych najważniejszych rzeczach,  które już się dokonały  i które będą.  Salus aegroti suprema lex –to najwyższe prawo być pacjentem  według tej maksymy,  znaleźć się w rękach lekarzy i mieć pewność,  że to zdrowie pacjenta  jest najwyższym prawem,  a primum non nocere to też nie jest drugi slogan, tylko jest to,  po pierwsze, nie szkodzić.  To są dla lekarza drogowskazy.  Człowiek na każdym etapie życia, czy prenatalnym,  neonatalnym,  dziecięcym, młodzieńczym, dorosłym,  jest dla lekarza  pacjentem  wymagającym  pomocy,  gdy się do niego zwróci.  Rozwijający się człowiek  nie zwróci się bezpośrednio do lekarza,  zatem jego rodzice i ten,  który ma rozwiązać problem medyczny,  jeżeli on w ogóle istnieje,  jest odpowiedzialny  za dalsze losy tegoż dziecka.  Pamiętajmy, że tylko życie ma przyszłość.  Apeluję jednak o uznanie naszej konstytucji i  nie jest to chyba nic nadzwyczajnego.   Diagnostyka prenatalna jest dziedziną  bardzo szybko rozwijającą  się i opieka nad kobietą  ciężarną poprawia się mimo wszystko.  Wdrożenie zabiegów leczniczych od okresu prenatalnego… 

Dr Iwona Krzyżowska Dąbrowska, specjalista pediatrii

Człowiek od poczęcia jest człowiekiem. Określenia zarodek, płód używane w nazewnictwie medycznym dla określenia pierwszych etapów życia człowieka od poczęcia są błędnym argumentem dla zwolenników aborcji „na życzenie”. (…)  W mojej pracy lekarza pediatry wśród moich młodych pacjentów są dzieci będące pod opieką domów dziecka. Także znam dorosłych wychowanków domów dziecka, którzy założyli rodziny, są rodzicami i ze swoimi dziećmi zgłaszają się na wizyty do poradni dziecięcej. W różnych trudnych sytuacjach życiowych ich biologiczni rodzice nie mogli się podjąć opieki nad swoimi dziećmi  i jednocześnie pozwolili swoim dzieciom żyć nie poddając się aborcji. Mam okazję obserwować, że wychowankowie domów dziecka już w życiu dorosłym nawzajem się wspierają, mówią o sobie siostra, brat, ich życie jest owocne i są troskliwymi rodzicami swoich własnych dzieci. (…)  Dla kobiet, które poddały się zabiegowi przerwania ciąży albo utraciły dziecko na skutek poronienia oraz dla ich bliskich pozostaje w psychice bolesna, długo gojąca się rana, chociaż często usiłują to negować i wymazać z pamięci. 16.05.2024 dr Iwona Krzyżowska Dąbrowska, SEJM, WYSŁUCHANIE publiczne w sprawie aborcji

Dr Wiesława Kwolek, specjalista chorób wewnętrznych Kochani: Parlamentarzystko, Parlamentarzysto, Narodzie Polski.!  Jesteś, bo pozwolono Ci się narodzić!. Pozwolono Ci żyć! Zgodnie z prawem natury  pozwól też żyć  innym. ” Naród , który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości” Św Jan Paweł II…  

Wypowiedzieli się indywidualnie także inni lekarze:

dr Kamila Ewa Majcher,  specjalista ginekologii i położnictwa, starsza asystentka Oddziału Ginekologicznego Szpitala Onkologicznego –  Magodent w Warszawie….” Jestem tu dzisiaj przed Wami w imieniu swoich nienarodzonych pacjentek i pacjentów , którym nie dane było zostać posłanką,  lekarką, nauczycielem, prawnikiem czy dziennikarzem.  Nie dane było być czyjąś córką, czyimś synem,  czyimś  przyjacielem,  czyimś promykiem,  skarbem  i czyimś  powodem do uśmiechu. Jestem tu także w imieniu moich pacjentek, które wpadły w sidła lobby aborcyjnego  i  uwierzyły, że dla wszystkich będzie lepiej,  jeśli zabiją życie,  które w nich powstało.  Te kobiety cierpią latami z powodu zaburzeń psychicznych, emocjonalnych,  zaburzeń płodności i zdrowia fizycznego.  Jestem tu wreszcie w swoim imieniu,  Polki, chrześcijanki, lekarki, mamy, żony.  Przyszłam tu dziś by was wszystkich prosić  o niepodpisywanie zgody na ludobójstwo.  Dziękuję.

Wiele głosów indywidualnych osób można wysłuchać :

Relacje z wystąpień innych organizacji pro life