1.05.2024 Nie możemy milczeć wobec planowanych projektów aborcji !

Potrzebny jest lekarski głos za życiem w ramach wysłuchania publicznego w Sejmie. 23.04.2024 odbyło się pierwsze posiedzenie komisji nadzwyczajnej ds. projektów aborcyjnych, która przegłosowała wniosek o wysłuchaniu publicznym czterech projektów aborcyjnych, złożonych w Sejmie. Dwa zgłoszone przez Lewicę (aborcja do 12. tygodnia ciąży i dekryminalizacja pomocy w aborcji), jeden przez KO (aborcja do 12. tygodnia ciąży) i jeden autorstwa Trzeciej Drogi (powrót do tzw. „kompromisu” z 1993 r. Wysłuchanie publiczne dotyczące projektów aborcyjnych ma się odbyć 16.05.2024 r. o 10:00 w czwartek Sejmie RP.  Termin zgłoszeń mija 6.05. Wejdź    https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/page.xsp/wysluchanie_publiczne          –  bo trzeba wysłać zgłoszenie listem na formularzu podanym w linku do 6.05 by móc zabrać głos w Sejmie  przeciwko zabijaniu dzieci i niszczenia zdrowia matek.